Hem

Kontaktuppgifter

Försäkringskassan vill att Humana återbetalar många miljoner kronor. Är inte det att ses som väldigt mycket pengar som fuskats från skattebetalarna?

Vi har nolltolerans mot fusk och det är tack och lov ovanligt hos oss även om vi vet att det inträffat vid några få tillfällen. När det har skett har vi hjälpt Försäkringskassan i deras utredning. Vi anser att det är viktigt att det är den som har gjort fel som tar konsekvenserna av sitt agerande. Om en person har fuskat med assistansen är det den personen och inte Humana som ska betala tillbaka. Försäkringskassan vill emellertid att det är Humana som ska betala och inte den som har fuskat. Det tycker vi är fel. Vi har överklagat till domstol och i så gott som alla fall tycker domstolen som vi.

De flesta återkrav som vi har fått till Humana handlar dock inte om att det är någon som har fuskat. Det är Försäkringskassan som i efterhand har skärpt sin syn på vad som ska ge rätt till personlig assistans. Det handlar om kunder som har haft personlig assistans i jättemånga år. Ofta 15–20 år och där Försäkringskassan omprövat och beviljat fortsatt assistans vid flera tillfällen. Nu har myndigheten ändrat sig och tycker att de tidigare besluten var fel.

Vi håller inte med. Vi anser att både vi och våra kunder ska kunna förlita sig på att det beslut som Försäkringskassan fattat om rätt till assistans inte kan ändras i efterhand. Vi har inte fuskat med någon assistans.