Hem

Kontaktuppgifter

Har Humana fuskat? Varför skulle Försäkringskassan annars återkräva pengar och IVO vilja dra in tillståndet?

Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:

1. Två av Humanas kunder har överdrivit sina hjälpbehov. De har erkänt detta och Försäkringskassan har beslutat att dra in deras assistansersättning. Försäkringskassan har i det ena fallet beslutat att personen själv (det vill säga inte Humana) ska återbetala den assistansersättning som felaktigt betalats ut. I det andra fallet har Försäkringskassan inte fattat något beslut om återbetalning.

2. En personlig assistent som också är anhörig till kunden har attesterat tid som hen inte har utfört. Assistansen har istället utförts av en annan anhörig. Assistenten har erkänt det inträffade. Försäkringskassan har beslutat att det är Humana som ska återbetala assistansersättning för all tid som den personliga assistenten har attesterat. Dvs. även den tid som assistenten rent faktiskt har utfört. Humana har överklagat Försäkringskassans beslut och målet är inte avgjort.

3. Försäkringskassan anser att några av Humanas kunder har överdrivit sina hjälpbehov och att Humana borde ha insett att så var fallet. Försäkringskassan har därför beslutat att Humana ska återbetala assistansersättning. Humana har överklagat beslutet och förvaltningsrätten har beslutat om inhibition. Inhibition betyder att Försäkringskassans beslut inte gäller under tiden som målet prövas av domstolen.

4. Några assistenter som också är anhöriga till kunden har bytt arbetspass med varandra utan att ändra i tidrapporten. Det innebär att alla tre assistenters tidrapporter innehåller felaktigheter. Den sammanlagda utförda assistansen är emellertid korrekt. Försäkringskassan anser att Humana ska återbetala assistansersättningen eftersom det är fel person som attesterat tiden. Humana har överklagat Försäkringskassans beslut och målet är inte ännu avgjort.

IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

Vi tycker att det är orimligt och vi kommer att överklaga IVO:s beslut.