Hem

Kontaktuppgifter

Vad händer med Humanas kunders assistansersättning?

Alla kunder fortsätter ha sin assistansersättning. Att Humana fått indraget tillstånd påverkar inte kundernas assistansbeslut. Försäkringskassan ska inte utbetala någon ersättning till den som anlitar ett bolag utan tillstånd. Det finns emellertid en omställningsperiod på upp till 14 dagar om anordnaren får indraget tillstånd.