Hem

Kontaktuppgifter

Vad händer nu när IVO inte fått prövningstillstånd?

Beslutet innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. Muntlig förhandling sker 25-26 maj. Oavsett om Humana eller IVO vinner i förvaltningsdomstolen så lär domen överklagas.