Hem

Kontaktuppgifter

Humana Assistans får tillståndet tillbaka efter vinst i förvaltningsrätten

Publicerad: 2023-06-21

Idag meddelade förvaltningsrätten att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. En viktig seger för Humana, men också för hela assistansreformen.

Humanas kunder och medarbetare kan andas ut, förvaltningsrätten har meddelat att man upphäver IVO:s beslut att dra in Humanas tillstånd. Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.

– Ett oerhört glädjande beslut och för mig är det ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över, säger Johanna Rastad, Humanas vd.

Domslutet är viktigt för hela LSS-reformen. IVO och Försäkringskassan tolkar lagen på ett sätt som innebär att personer med funktionsnedsättning kan nekas den personliga assistans de har rätt till enligt lag. Man försöker standardisera personlig assistans, vilket inte går, och dessutom strider det mot själva grundtanken bakom LSS-reformen. Det är därför bra med den här typen av domar menar Rastad.

– Tydliga riktlinjer gynnar såväl oss som myndigheter och enskilda.
IVO har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om de beviljas prövningstillstånd fortsätter processen i kammarrätten.

Information till dig som kund eller assistent på Humana 

Samlad information om Humana assistans indragna tillstånd