En man och en kvinna sitter i varsin rullstol. Mellan dem står en av Humanas anställa och håller dem om axlarna.

Förvärvade hjärnskador

Tillbaka till assistans för vuxna

I Sverige räknar man med att 70 000 personer varje år överlever en förvärvad hjärnskada.

Med förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd eller har uppstått när du var barn. Skadan kan exempelvis bero på yttre våld, en tumör, syrebrist, stroke, eller någon infektion.

Beroende var någonstans i hjärnan skadan finns så kommer det att påverka olika delar av dig som språk, rumsuppfattning, syn, balans, känsel, personlighet, initiativförmåga eller något helt annat.

Ett liv som räddas ska också levas! Det säger Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Det har de verkligen rätt i. Kan Humana hjälpa till genom att ge personer med förvärvade hjärnskador en trygg och bra personlig assistans så är det vårt bidrag. Alla har rätt till ett bra liv!

Bli kund hos Humana Assistans!

Det är enkelt. Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.

Ansökningsprocessen

Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans?

Ring assistansrådgivningen, vi hjälper dig till rätt beslut.

020-70 80 87
1

Kontakta oss

Vi bokar in ett förutsättningslöst möte med dig där vi går igenom hur ditt hjälpbehov ser ut.

2

Fullmakter

När vi har alla nödvändiga dokument skickar vi en ansökan för att få ansökningsdatum registrerat så tidigt som möjligt.

3

Egen jurist

Därefter utses en av våra jurister till ditt personliga juridiska ombud som tar kontakt med dig.

4

Möte med kommunen eller Försäkringskassan

Ombudet förbereder dig och beskriver hur ett möte kan gå till och vad för frågor som vanligtvis brukar ställas.

5

Juristen bevakar ditt ärende

Vi finns med vid hembesök av kommunen och Försäkringskassan om du önskar det, vi står bredvid dig hela vägen.

6

Vid ett positivt beslut

Tillsammans kommer vi överens om hur du vill lägga upp din assistans framöver. Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete.

7

Vid ett beslut du inte är nöjd med

Vid ett överklagande vänder sig juristen till Förvaltningsrätten, eftersom det är ett ärende som rör en tvist mellan dig som individ och det allmänna.