Ett par kunder hos Humana som står och poserar

Personlig assistans efter stroke

Tillbaka till assistans för vuxna

Att få en stroke kan förändra livet totalt, inte bara för den som drabbas utan även för de som står nära. Med personlig assistans kan vardagen bli hanterbar.

Vad är stroke?

De hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan kallas för stroke eller slaganfall. De flesta som får stroke är över 65 år men även yngre kan drabbas. Högt blodtryck, förmaksflimmer, höga blodfetter, diabetes och rökning ökar risken för stroke.

Symtom

Tillståndet kan vara livshotande och kräver akut sjukhusvård. Misstänker du att en person kan ha drabbats av stroke, ring omedelbart 112. 

Syrebristen som uppstår i hjärnan vid stroke ger följande symtom.

  • Förlamning
  • Kraftlöshet
  • Känselnedsättning i en kroppsdel
  • Talsvårigheter
  • Svårigheter att förstå vad andra säger
  • Synstörningar
  • Yrsel
  • Kraftig huvudvärk

Många har kvarstående besvär efter en stroke. Man kan få svårigheter med minnet och koncentrationsförmågan, personligheten kan förändras och man kan drabbas av depression, ångest, epileptiska anfall och en svår trötthet. 

Hos Humana får du som har fått stroke hjälp med allt från rådgivning till rekrytering av assistenter. Många av våra kunder berättar hur de fått livet och friheten tillbaka med personlig assistans. Läs till exempel om hur Bernt och Britten fick hjälp och stöd efter Bernts stroke. 

Den som inte har fyllt 65 år kan ha rätt till personlig assistans. 

Läs mer om rätten till assistans

 

Assistansrådgivning-liggande utan nummer.png

Ring oss redan idag på 020-70 80 87
eller skicka e-post till assistansradgivning@humana.se

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via assistansrådgivningen. Söker du jobb? Klicka på sök jobb knappen här nedan.