Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Årets resultat visar att tre av fyra kommuner erbjuder sommarjobb åt unga med någon form av funktionsnedsättning, en blygsam ökning jämfört med tidigare år. Arbetslösheten är högre bland personer med någon form av funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. En fortsatt utveckling och arbete för en mer inkluderande arbetsmarknad är med andra ord även fortsättningsvis av yttersta vikt.

En av fyra kommuner uppger att de inte erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. Att företag såväl som myndigheter arbetar med särskilda tillgänglighetsinsatser är en förutsättning för många unga med funktionsnedsättningar att få tillträde till arbetsmarknaden. Tillgänglighetsanpassningar som ger fler möjlighet till sommarjobb hos kommunerna kan fungera som en byggsten för fortsatt sysselsättning.

Fråga 

9. Erbjuder din kommun sommarjobb för unga med funktionsnedsättning?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig