Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Varje år ger landets kommuner betydande summor i anslag till kulturverksamheter av olika slag. Det öppnar för möjligheten att ställa krav, exempelvis att verksamheten tar hänsyn till och arbetar med tillgänglighet. Av årets svar framgår att något färre kommuner alltid ställer sådana krav medan andelen kommuner som gör det ibland har ökat. Andelen som inte ställer tillgänglighetskrav överhuvudtaget har minskats från 50 till 45 procent jämfört med föregående år.

Av svaren framgår visserligen inte hur tillgängligheten i kulturverksamhet ser ut, men samtidigt påvisar de att andelen kommuner som kräver tillgänglighet för alla för att bevilja anslag till kulturverksamhet är i minoritet. 

Fråga

12. Ställer din kommun krav på tillgänglighet vid beviljande av anslag till kulturverksamhet?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig