Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Fler än hälften av kommunerna saknar rapporteringsansvarig

Årets Tillgänglighetsbarometer inleds med frågan om huruvida kommunen har en person som i sin arbetsinstruktion har ett rapporteringsansvar till kommunstyrelsen gällande tillgänglighetsfrågor. Resultaten visar att färre än hälften av kommunerna har en person med ett sådant ansvar. En jämförelse med tidigare år visar att ingen förbättring har skett under de senaste fem åren.

Ett flertal kommuner har dock ett råd för tillgänglighetsfrågor som stöttar kommunstyrelsen. De kan bestå av tjänstemän, förtroendevalda eller företrädare för organisationer som värnar om tillgänglighet vid beslutsfattande. Rådet lämnar synpunkter och ger förslag till förändringar i den kommunala verksamheten. Det visar hur vissa kommuner på ett naturligt sätt har förankrat tillgängligheten vid politiskt beslutsfattande och samhällsbyggnad och skulle kunna tillämpas i andra kommuner med liknande förutsättningar.

Fråga 

  1. Finns det i din kommun en tjänsteman eller förtroendevald som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt rapporteringsansvar i tillgänglighets- och användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig