Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

2016 beslutade EU att lagstifta krav på tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Syftet med lagen är att EU ska verka för en inkluderande offentlig sektor som ger alla medborgare samma förutsättningar att ta del av information och söka hjälp via digitala verktyg. Sverige har därmed antagit en ny lag om digital tillgänglighet som träder i kraft den 23 september 2018.

Undersökningen visar att majoriteten av kommunerna har tillgänglighetsanpassade webbplatser eller beslut om att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser. Detta innebär att digitaliseringen av verksamheten på kommunnivå är i stor utsträckning redan i linje med EU-direktiven. En av fem kommuner har inte inlett sitt arbete med digital tillgänglighet.

European Accessibility Act

EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer 

Fråga

20. Är din kommuns hemsida anpassad så att personer med funktionsnedsättning kan navigera på webbplatsen med hjälp av sina egna hjälpmedel?  

(Det vill säga. följer hemsidan internationell standard för tillgänglighet på webben, WCAG 2.0 nivå AA? )

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig