Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Tillgängligheten i den offentliga miljön är en konkret bild av hur samhället bemöter av människor med någon form av funktionsnedsättning. Följaktligen skulle en överskådlig kartläggning av denna kunna ge bra input till åtgärdsplaner och styrdokument för ökad tillgänglighet.

Dock är det bara lite drygt var fjärde kommun som anger att de har kartlagt tillgängligheten i såväl privata som offentliga lokaler vid något tillfälle under de senaste fyra åren. 37 procent anger att de inte har kartlagt tillgängligheten. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra årets undersökning, och andra året i rad som antalet kommuner som inte kartlagt tillgängligheten i butiker och lokaler ökar.

Fråga 

3. Har din kommun under de senaste fyra åren kartlagt tillgänglighet och användbarhet i butiker och andra offentliga lokaler i kommunen?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig