Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

På sina håll i Sverige är kommunen den största arbetsgivaren. Därigenom ges möjligheten att verka som förebild för hur arbetsgivare bör arbeta med tillgänglighetsfrågor. Sex av tio kommuner anger att de inte har någon skriftlig strategi rörande anställning av personer med någon form av funktionsnedsättning. Endast 38 procent av kommunerna har en sådan strategi.

Den högre arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i stort gör dem till en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden. I orter där offentlig sektor står för majoriteten av anställningarna, blir det således avgörande att kommunerna agerar som föredöme genom ansvarsfull rekrytering och utformandet av inkluderande arbetsmiljöer.

Fråga

10. Har din kommun en strategi eller motsvarande för att anställa personer med någon form av funktionsnedsättning?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig