Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kommunens översiktsplan fungerar som ett vägledande styrdokument och anger de målsättningar som ska prägla kommunens arbete. Humanas undersökning visar att en tydlig majoritet av landets kommuner saknar mätbara tillgänglighetsmål. Eller definierade förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet i översiktsplanen. Andelen som har utformade tillgänglighetsmål i översiktsplanen har ökat med fem procent sedan 2010. En måttlig förbättring som ger en fingervisning om hur tillgänglighetsfrågorna prioriteras på kommunnivå. 

Fråga

2Innehåller översiktsplanen för din kommun mätbara mål eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig