Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Sju av tio kommuner har plan för bostadsförsörjning för äldre

Sju av tio kommuner har en skriftlig strategi kring sitt arbete med bostadsförsörjning för äldre. Det är en förbättring från föregående år som visade att endast hälften av kommunerna hade ett sådant styrdokument. Andelen som saknar en plan för bostadsförsörjning har följaktligen minskat, men omfattar fortfarande närmare en tredjedel av kommunerna.

Andelen äldre i befolkningen ökar och kräver ett gediget förberedelsearbete från kommunalt håll. Detta innefattar en utvecklad strategi kring bostäder som är tillgänglighetsanpassade för äldre. Att författa en plan för bostadsförsörjning för äldre kan vara ett mätbart tillgänglighetsmål vars innehåll kan följas upp och inkluderas i översiktsplanen för kommuner som annars saknar det.

Fråga 

6. Har din kommun en skriftlig strategi, plan eller liknande gällande bostadsförsörjningen för äldre i kommunen?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig