Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Två av tre kommuner saknar god tillgänglighet på badplatser

I 66 procent av kommunerna är färre än hälften av badplatserna tillgänglighetsanpassade, varav 15 procent av kommunerna helt saknar tillgängliga badplatser. Jämfört med förra årets undersökning, tyder dock resultaten på en förbättring. Den procentuella andelen av kommunerna med 50–74 procent tillgängliga badplatser har fördubblats jämfört med förra året. Även kommunerna med 75–100 procent tillgängliga badplatser ökade, från 5,0 till 8,2 procent. Sammantaget har andelen kommuner där minst hälften av badplatserna är tillgängliga ökat från 8,9 till 16,4 procent. 

Fråga

16. Hur stor andel av de badplatser som din kommun ansvarar för är tillgängliga och användbara* för personer som använder rullstol?

*Avser även möjligheten att ta sig i och ur vattnet.

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig