Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Nära hälften av kommunerna ställer inga tillgänglighetskrav på föreningar för att bidrag ska kunna delas ut. Andelen har visserligen minskat något, från 52 till 48 procent, sedan i fjol. Jämfört med resultaten från 2015, året som frågan introducerades, erbjuder något färre kommuner ekonomiska incitament för ökad tillgänglighet.

Genom att ställa tillgänglighetskrav på föreningar vid tilldelning av bidrag. Kan kommunen främja ett inkluderande föreningsliv som är tillgängligt för alla som vill engagera sig. 

Fråga

13. Ställer din kommun krav som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när bidrag till föreningsverksamhet delas ut? 

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig