Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Kontaktpersoner på Humana

Alla familjehem har en eller två kontaktpersoner (som vi kallar familjehemskonsulenter) som du lär känna lite extra. De hjälper dig som familjehem med handledning och stöd i praktiska frågor. Allteftersom lär du känna fler duktiga familjehemskonsulenter som arbetar på samma arbetsplatsVår erfarenhet visar att detta är lärorikt och ger en god trygghet till våra familjehem.  

Utbildning och handledning

Du får gediget stöd, handledning och utbildning från oss! Från början får du som familjehem en grundutbildning, som även kan hållas digitaltDu får utbildning i metoder som vi använder. Du erbjuds handledning i grupp med andra familjehem med erfaren handledare. Dessutom håller vi digitala föreläsningar varje månad med olika teman, till exempel lågaffektivt bemötandetraumamedveten omsorg, kunskap om barn på olika sätt för de som vill utöka sin kunskap.

Jour

Du som familjehem kan dygnet runt kontakta oss på våra jourtelefoner. Vi finns tillgängliga för dig.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem får du ett arvode för att du åtar dig uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. Det utgår även en omkostnadsersättning för att täcka barnets omkostnader. En del familjehem kan vi erbjuda alternativa uppdragsformer, till exempel kontraktering.

Kontakta oss

Är du intresserad av att bli ett familjehem eller vill veta mer om vad det innebär? Då vill vi komma i kontakt med dig.

Skicka din intresseanmälan här