1. Du är här: Hur är det att vara familjehem?

Hur är det att vara familjehem?

Tillbaka till att vara familjehem

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten.

Vad det innebär

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det bör finnas två vuxna i familjen, där en gärna får vara hemma på heltid. Det är också viktigt att veta att ni får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Passar ni?

På FamiljehemSverige.se, en nationell tjänst utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hittar du ett enkelt test för att se om du är redo att vara familjehem.

Gå direkt till testet!

Frågor och svar

Vi har lång erfarenhet av familjehemsverksamhet och under frågor och svar har vi samlat svar på de vanligaste frågorna vi möter om familjehem. Läs mer om vad det innebär att ta emot ett barn eller ungdom i familjen, hur du ansöker om att bli ett familjehem, vilket stöd du får och mycket mera.

Till vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär så är du varmt välkommen att kontakta oss. När du kontaktat oss så börjar vi med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj och kan ställa frågor till oss. Vi gör sedan ett första hembesök hos er.

Skicka din intresseanmälan här