Björntorps HVB

Björntorp välkomnar vuxna personer med varierande grad av psykiskt funktionshinder, även i kombination med missbruk.

 1. Bolag
  Björntorps HVB
 2. Kommun
  Stockholm
 3. Ålder
  19 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  19
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Björntorp 11
Rimbo
Telefon: 0175-702 72
Fax: 0175-702 74

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Stockholm
Metod och insats
 • Återfallsprevention
 • ESL
 • Psykodynamisk grund
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Björntorps HVB
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. I detta arbete utgår vi från en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt, med fokus på nu- och framtid men med tillvaratagande av tidigare livserfarenheter och starka sidor. Vi strävar efter att stödja den enskilde individen att utforma egna strukturer, rutiner och strategier för att kunna möta vardagen i ett mer självständigt boende.

Arbetet präglas av ett individuellt upplägg för varje enskild individ med anpassning av stöd och insatser. I detta arbete ingår tydliga genomförandeplaner, kontaktmannaskap och samarbete med placerande instans.

Övergripande mål:
Att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Tillämpade metoder:

 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ESL - Ett självständigt liv

Aktivering och personalstöd skräddarsys för varje enskild individ.

Möjlighet finns att delta i:

 • verksamhetens vardagliga göromål, såväl inom- som utomhus
 • externa aktiviteter, såväl i grupp som individuellt
 • kurser/utbildningar som ordnas i samarbete med utbildningsförbund med fler.

Inom verksamheten genomförs fasta aktiviteter, utifrån de boendes önskemål som till exempel besök på badhus, bingo, promenader, gym eller besök på bibliotek.

Verksamheten utgörs av tre fristående villor belägna på stor sjötomt i ett område med gles villabebyggelse. En av fastigheterna består av tre träningslägenheter, i de två andra husen bor klienterna i eget rum.

Aktiviteter planeras individuellt utifrån intresse och förmåga. Gemensamma stående aktiviteter är badhus en gång per vecka, bingo en gång per månad och promenad tillsammans med personal ett par gånger i veckan.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär