Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Norrtälje
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Björntorps HVB AB, 556740-6219
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Norrtälje, Stockholm

Björntorps HVB

I en rogivande miljö vid en vacker sjö tar vi emot vuxna med psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med upprätthållande av drogfrihet. För oss är alla människor unika och genom genuina relationer hjälper vi till med en stabil grund för ett fungerande liv.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Norrtälje
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Björntorps HVB AB, 556740-6219
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a house
 • A small house in a yard
 • A large lawn in front of a house
 • A body of water surrounded by trees
 • A large green field with trees in the background
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large brick building with grass in front of a house with Wyckoff House in the background
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A tiled shower
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large lawn in front of a house
 • A small house in a yard
 • A large lawn in front of a house
 • A body of water surrounded by trees
 • A large green field with trees in the background
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large brick building with grass in front of a house with Wyckoff House in the background
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A tiled shower
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Björntorps HVB är beläget strax utanför Rimbo, ett par mil från Norrtälje. I närområdet finns ett stort utbud av aktiviteter, till exempel gym, badhus, ridning, bibliotek, bowling, fiske och shopping.

Boendet är fördelat på tre fristående villor med hemlik och rogivande miljö på en stor och vacker sjötomt:

 • I huvudbyggnaden, en fin gammal trävilla, finns elva platser med gemensamt kök och matrum. En del rum har eget badrum, övriga delar.
 • I Strandvillan finns fyra rum med eget badrum men gemensamt kök och matrum.
 • I Annexet finns tre lägenheter med eget kök och badrum.

Alla klienter erbjuds TV på rummet om de önskar, men det finns också gemensamma TV-rum i både huvudbyggnaden och Strandvillan.

I trädgården ges möjlighet till boule, badminton, kubb, grillning och andra utomhusaktiviteter. Vid stranden är det möjligt att både bada och meta från den egna bryggan. I Rimbo och Norrtälje finns elljusspår.

Här finns möjlighet att efter bedömning ta med sin hund eller katt.

Inskrivning föregås av informations-/studiebesök. Om så önskas kan vi i stället besöka den enskilde.

Målgrupp

Vi välkomnar vuxna kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med upprätthållande av drogfrihet (dock inte missbruksbehandling).

Vi tar emot placeringar enligt SOL, LPT, LRV, ÖPT och ÖRV.

Behandling

På Björntorps HVB ser vi hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har en psykodynamisk utgångspunkt och arbetar miljöterapeutiskt. Vi tar tillvara tidigare livserfarenheter och starka sidor, men har vårt fokus på återhämtning och nya lösningar för att möta vardagen i ett självständigt boende. Vi utgår från att alla människor är unika och ska bemötas därefter, så insatserna är individuellt anpassade och utformas i nära samarbete med den enskilde.

Avgörande för behandlingen är att skapa genuina relationer och bygga stabila allianser. Vi arbetar enligt ett gemensamt förhållningssätt mot skapande och upprätthållande av relationer och allianser. En annan metod vi använder i behandlingsarbetet är MI, som vi anpassar för att locka fram framtidsvisioner och motivera till förändring. Vi använder också ESL (Ett självständigt liv), ett program som stöttar i att hantera sin vardag och komma vidare.

Vi arbetar med social färdighetsträning och med att stödja klienten runt ADL, ekonomi, myndighetskontakter, vård och sysselsättning. För att säkerställa en god motivation betonar vi delaktighet och gör så mycket som möjligt tillsammans.

Vi jobbar gärna med anhöriga som önskar engagera sig aktivt.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målsättningen är att tillsammans utforma fungerande strukturer, rutiner och strategier som kan vara ett stöd i vardagen och en stabil grund för ett fungerande liv.

Inför utskrivning informerar vi om kvarstående stödbehov hos klienten för att matcha behoven i nästa steg, där vi inom Humana kan erbjuda familjehem, gruppboenden, särskilda boenden, stödboenden och öppenvård.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Björntorp. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella scheman för sociala och fysiska aktiviteter. Beroende på individuella intressen hos de som bor hos oss för tillfället anordnar vi regelbundet gemensamma aktiviteter, oftast i små grupper. Vid önskemål kan daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid samt en identifierad beredskap inom 30 minuter.

Personalen på Björntorps HVB har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Sjuksköterska är knuten till verksamheten för läkemedelshantering.

Vi talar flera språk utöver svenska.

Adress

Norrtälje, Stockholm

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Norrtälje
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Björntorps HVB AB, 556740-6219

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Lena Gustafsson

Verksamhetschef

Marcelo Pereyra

Bitr. Verksamhetschef