Björntorps HVB

Björntorp välkomnar kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med upprätthållande av drogfrihet.

 1. Bolag
  Björntorps HVB
 2. Kommun
  Norrtälje
 3. Ålder
  18 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  19
 6. Placeringsform
  HVB

Björntorp 11
Rimbo
Telefon: 070-220 03 48
Fax: 010-458 61 91 / fax.bjorntorp@humana.se

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Stockholm
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL
 • MI - motiverande samtal
 • Psykodynamisk grund
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Björntorps HVB

Om oss

Vi erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, med fokus på individuella lösningar. Här ser vi hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt. Vi tar tillvara tidigare livserfarenheter och starka sidor, men har vårt fokus på återhämtning och nya lösningar för att möta vardagen i ett självständigt boende.

Se en kort film om Björntorp

Insatserna är individuellt anpassade och utformas i nära samarbete med den enskilde. Målsättningen är att tillsammans utforma fungerande strukturer, rutiner och strategier som kan vara ett stöd i vardagen. Vi utgår från placerande instans uppdrag och den enskildes resurser och behov. Samtlig personal är utbildade i MI – Motiverande intervju för att på bästa sätt kunna locka fram framtidsvisioner och stödja motivation.

Möjlighet till utsluss i egen träningslägenhet finns. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter. I närområdet finns tillgång till bland annat gym, bad, ridning, bibliotek, bowling, fiske etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Verksamheten utgörs av tre fristående villor belägna på en stor vacker sjötomt. Inskrivning föregås av informations-/studiebesök, om önskemål finns kan vi i stället besöka den enskilde. Vid behov kan vi eventuellt ombesörja transport till och från vår enhet.

Utöver svenska talar vi även engelska.

Tillämpade metoder:

 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ESL - Ett självständigt liv

Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Björntorps HVB

Se en kort film där Björntorps föreståndare Lena Gustafsson berättar om verksamheten.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.