Boheden

HVB för vuxna med neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  18-65
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  10
 6. Placeringsform
  HVB
Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Heden 134
Bollnäs
Telefon: 0278-177 81
Fax: 0278-177 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Damp
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • ÖPT
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har neuropsykiatriska tillstånd.

Målgrupp

Vi välkomnar kvinnor och män 18 – 65 år som behöver stöd. Detta kan vara att göra vardagen mer förutsägbar genom att vi arbetar med att skapa rutin och struktur för att öka känslan av trygghet.

Personer som vistas hos oss har ofta förvärvade eller medfödda hjärnskador, till exempel autismspektrumstörning, ett utmanande/avvikande beteende, depressioner, epilepsi, demens, utvecklingsförsening, tvång.

Boende

Boheden HVB, som ingår i Neuropsyk, har 10 lägenheter med egen WC/dusch samt ett litet kök. Klienten får välja om hen vill ta med egna möbler eller få en färdigmöblerad lägenhet. I de gemensamma utrymmena finns tillgång till vardagsrum, spelrum, allrum. Vi serverar mat i den allmänna matsalen men det finns även möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Insatser

Behandlingsarbetet syftar till att göra det lättare att förstå vardagen, ofta med bildschema. De boendes vardag präglas av schemalagda aktiviteter, ADL- samt social träning, allt utifrån den enskildes behov, förmåga och dagsform. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av aktivering såsom pingis, avslappningsrum, målning, spel, taktilmassage, pyssel, matlagning med mer. Vi erbjuder även pedagogisk musikstund varje vecka samt egna musiklektioner. Möjlighet finns även att delta i utflykter och resor som anordnas, både enskilt samt i grupp.

Personal

På Boheden arbetar skötare, undersköterskor och sjuksköterska. Vi arbetar utifrån den boendes individuella färdigheter där behandling, aktiviteter och intressen utformas tillsammans med den boende. Det finns specialister att tillgå vid behov - psykiatriker, psykolog, specialpedagog.

All personal är utbildad i Studio 3.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

En vntrig utomhusbild på Boheden
I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.