Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Boheden HVB

HVB för vuxna med neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  18-65
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  10
 6. Placeringsform
  HVB

Heden 134
Bollnäs
Telefon: 0278-177 81
Fax: 0278-177 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • ÖPT
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs

Om oss

Målgrupp
Vi välkomnar kvinnor och män i ålder 18-65 år. Personer som vistas hos oss har förvärvade, eller medfödda hjärnskador, utvecklingsförsening, autismspektrumstörning, funktionsnedsättning med olika problemskapande beteende som tvång, utåtagerande och självskadande.

Boende
Boheden HVB, som ingår i Neuropsyk, har 10 lägenheter med egen WC/dusch samt ett litet kök. Klienten har möjlighet att ta med egna möbler alternativt så erbjuds de en färdigmöblerad lägenhet. Enheten har gemensamma utrymmen som vardagsrum, spelrum, allrum. Maten serveras i den allmänna matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum. Boendet ligger i en lantlig miljö nära skog och stall ca 1 km från Bollnäs centrum. Det finns goda bussförbindelser in till centrum samt en gång- och cykelbana.

Behandling och arbetsmetod
Enheten har sin grund i kognitiv beteende terapi (KBT) och använder ett lågaffektivt bemötande (LAB). Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet.

Personalen arbetar utifrån tydliggörande pedagogik med arbetsmetoder som exempelvis bildstöd, schema och sociala berättelser för att stödja och motivera klienten. Intentionen är att hitta den egna drivkraften och strategier att hantera vardagen med ADL, stress samt sociala situationer som exempelvis läkarbesök, skola, arbetsplats mm.

Behandlingsarbetet inleds med en kartläggning av klientens svårigheter och resurser. I samråd med klienten upprättas sedan en genomförandeplan utifrån uppdrag, kartläggning, egna intressen och önskemål. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp på behandlingskonferens. Dokumentation sker enligt individens behov i centrum (IBIC).

På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av träning och aktivering såsom matlagning, avslappning, målning, pyssel, taktilmassage, pedagogisk musikstund, utflykter, resor mm. Enheten genomför aktiviteterna enskilt eller i grupp utifrån syfte och klientens behov och förmåga.

Personal
På Boheden arbetar behandlingspersonal och sjuksköterska. Personalen har goda kunskaper i att arbeta med klienter med autism, de är utbildade i lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik, kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Personalen har kontinuerlig metod- och processhandledning.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

"Vi hjälper människor att få struktur i livet"

Se vår informationsvideo där Madelen och Peter berättar om hur det är att arbeta på Boheden HVB. 

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.