Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a tree

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Tydliggörande pedagogik
 • Studio III
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Boheden HVB

Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet för vuxna med komplex neuropsykiatrisk problematik. Tydlig struktur och enkla rutiner hjälper klienten att hantera vardagen, som också gynnas av att vi har våra HSL- och aktivitetsenheter i samma hus.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Tydliggörande pedagogik
 • Studio III
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a tree
 • A large green field with trees in the background
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A room full of furniture
 • A kitchen with a dining room table
 • A large lawn in front of a tree
 • A large green field with trees in the background
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A room full of furniture
 • A kitchen with a dining room table

Lokaler

Boheden är beläget på Hedenområdet i Bollnäs, strax utanför centrum. I samma hus ligger vårt HSL-enhet Utredningsenheten och vår aktivitetsverksamhet Aktiven, vilket ger våra klienter möjlighet att få god omvårdnad under ett och samma tak.

Området ligger lugnt men ändå bara ett par kilometer från centrum med goda bussförbindelser samt gång- och cykelbana hela vägen. Utanför ligger en stor park, strövområden finns i den närbelägna skogen och bara en kort promenad bort ligger ett ridstall.

Anhöriga är välkomna på besök och det är då möjligt att hyra en lägenhet i närheten.

Målgrupp

Boheden tar emot vuxna med komplex neuropsykiatrisk problematik, till exempel förvärvade eller medfödda hjärnskador, utvecklingsförsening, autismspektrumstörning eller funktionsnedsättning med olika problemskapande beteenden som tvång, utåtagerande och självskadande.

Många har en historia av tidigare placeringar. Vi erbjuder en trygg miljö för att hantera komplexa placeringar, med anpassade personalresurser och en avskalad, strukturerad miljö.

Vi tar emot placeringar enligt SoL. En placering kan ha föregåtts av en utredning av vår specialistverksamhet Utredningsenheten i samma hus, för att identifiera vilken typ av boende och ADL-stöd klienten behöver.

Behandling

Intentionen är att hjälpa klienten att hitta sin egen drivkraft och själv utveckla strategier för att hantera stress och vardagssituationer som exempelvis läkarbesök, skola och arbete.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt, utifrån en grund i KBT och LAB. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Vi jobbar mycket med schemalagda aktiviteter samt ADL- och social träning, och använder tydliggörande pedagogik med till exempelvis bildstöd, schema och sociala berättelser för att stödja och motivera klienten.

Dokumentation sker enligt IBIC.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet för behandlingen är att klienten ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till vardagsproblem, så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet. Över tid ska klienten kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med flera verksamheten i samma hus och på samma ort har vi goda möjligheter att vårdfläta för att skapa bästa möjliga utveckling för individen. Bohedens HVB och Utredningsenheten samordnar både resurser och personal. Det är till exempel möjligt att utnyttja en vistelse på Utredningsenheten för att stabilisera måendet innan en flytt till Boheden. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger på angränsande våningsplan, ges möjlighet till många former av aktivering. I Bollnäs ligger även våra gruppbostäder Brattbacken och Stagårdsvägen.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Boheden. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av träning och aktivering såsom matlagning, avslappning och taktil massage, målning, pyssel och pingis. Där erbjuds även pedagogisk musikstund varje vecka. Möjlighet finns också att delta i de aktiviteter som anordnas, allt från skidåkning och ridning till utflykter och resor. Aktiveringen utgår från varje klients förmåga, intresse och dagsform.

Personal

Boheden har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal samt möjlighet att utnyttja nattpersonal även på närliggande enhet.

Personalen på Bohedens HVB har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska tillstånd. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. All personal är även utbildad i LAB. Psykiatriker, psykolog och specialpedagog finns att tillgå vid behov, den senare till exempel för att ge stöd och hjälp till anhöriga.

De specialister som arbetar på Boheden respektive Utredningsenheten kan vid behov stötta den andra enheten.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

Katarina Larsson

Verksamhetschef

Liknande verksamheter