Hem

Kontaktuppgifter

Kvinna ler mot en ung tjej. Man som skrattar med i bakgrunden. Sommarkänsla.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år samt föräldrar med barn
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster 556658-1277 och Humana Familjestödsgruppen
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Familjehem
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ERASOR
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm Familjehemsvård

Vi erbjuder noggrant utredda och bedömda familjehem i Storstockholmsområdet och dygnet runt-beredskap med kunnig och erfaren personal. Viktigt för oss är helheten för barnet/ungdomen med fokus på trygghet i hemmet, fungerande skolgång och meningsfull fritid.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år samt föräldrar med barn
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster 556658-1277 och Humana Familjestödsgruppen
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Familjehem
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ERASOR
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU

Familjehemmen

Stockholm Familjehemsvård erbjuder familjehem över hela Storstockholm och utanför.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda enligt Humanas bedömningsmanual, men vi kan även använda Nya Kälvesten-metoden om så önskas. Kraven är höga både vad gäller känslomässig tillgänglighet, bostadens utformning och att man kan ge den unge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma höga krav.

Det finns möjligheter till boende både i många typer av miljöer, såväl lägenheter som villor och bredvidboenden i bostadsområden med olika karaktär.

Målgrupp

Stockholm Familjehemsvård riktar sig till barn och ungdomar som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver stöd och boende utanför den biologiska familjen eller ursprungsfamiljen.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver, men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende eller behov inte kan bo kvar i sin familj.

Vi tar också emot barn med föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Vi erbjuder även kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Arbetssätt

Placering i något av våra familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi arbetar utifrån Humanas manual TryggFam – ett arbetsstöd som är unikt i Sverige. Manualen ger systematik och kontinuitet så att arbetet genomförs med samma kvalitet över hela Humana.

Vår personal är socionomer med tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har en god känsla för socialtjänstens situation och kan avlasta med mycket utom själva myndighetsutövningen – till exempel att utforma ett tydligt uppdrag till familjehemmet och arbeta med vård- och genomförandeplanen.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuellt barn/ungdom och hens behov och mål, även när det är kort om tid.

Fokus i vår handledning är trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande. Under placeringen finns vi med som stöd vid exempelvis nätverksträffar och möten med skola, BUP eller andra aktörer.

I vårt arbetssätt utgår vi från Humanas anknytningsbaserade program Connect, som både våra konsulenter och familjehemmen utbildas i.

Våra konsulenter har i regel inte fler än tio ärenden och hinner därför besöka hemmen minst varannan vecka, för det mesta (och framför allt i början av en placering) väsentligt oftare. Vi är också tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

På Stockholm Familjehemsvård finns många möjligheter till utökade insatser:

 • Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kombinerade insatser i form av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats. I samarbete med våra öppenvårdsenheter kan vi erbjuda ett stort urval av tilläggstjänster för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra hemflytt då det är lämpligt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. I många fall kan det ses som ett fullgott alternativ till HVB och institutionsvård, med skillnad att placeringen är enskild och att vi undviker omplacering för den unge.
 • Om vi identifierar behov av en annan behandlingsmodell kan vi inom Humana erbjuda både IHF och TFCO.
 • I samarbete med vår öppenvårdsverksamhet i Stockholm, Off.Clinic, kan vi erbjuda särskilda insatser för barn och unga med sexuell beteendeproblematik.
 • Genom ett samarbete med Cureum , Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi erbjuda tjänster som neuropsykiatriska utredningar, samt terapi och behandlingssamtal med psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att uppnå trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Det ideala avslutet är att den unge kan flytta hem igen eller till eget boende. När det inte är möjligt eller lämpligt kan vi skapa vårdflätor med hjälp av Humanas breda resurser. Till exempel kan ett av våra stödboenden bli en naturlig fortsättning efter placering i ett familjehem, eller att vi erbjuder pausplacering i ett annat av våra familjehem eller HVB.

Personal

Våra familjehemskonsulenter är alla socionomer med flera års erfarenhet av familjehemsvård och tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. Alla har ett års handledarutbildning motsvarande högskolenivå. I personalgruppen finns dessutom utbildade Connectledare, behörighet för KBT steg 1 och personal med utbildning i PATRIARK för hedersrelaterat våld.

Våra familjehem har generellt stor kunskap och erfarenhet när det gäller barn och unga med NPF, psykisk ohälsa, olika beteendeproblem och skydd. De genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” och erbjuds en grundutbildning i Connect med efterföljande regelbunden vidareutbildning. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år samt föräldrar med barn
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster 556658-1277 och Humana Familjestödsgruppen

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator