Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

2) Fortsätt att arbeta med personalomsättningen

Tidigare års Barnbarometer har noterat höga siffror för personalomsättning inom socialtjänsten. Detta problem kvarstår, men i mindre mån. Det har blivit lite bättre, men resultatet är fortfarande inte helt tillfredställande.

Denna enkätundersökning och våra samlade erfarenheter pekar på att en hög personalomsättning kan ha samband med andra brister i verksamheten. Arbetsmiljön försämras bland annat genom en ökad arbetsbelastning för de handläggare som är kvar. Omsättningen riskerar även att påverka barn och unga. Inte minst genom att utredningsarbete och insatser försenas och försvåras eftersom ärenden byter handläggare.

Det blir också svårare att skapa förtroende när personer byts ut ofta och barnen möter nya anställda. Genom en aktiv personalpolitik som siktar på att minska personalomsättningen. Kan möjligheterna till långsiktighet och nära kontakt med barn och unga öka.