Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

I korthet

  • Tisdagen den 15 juni avvek en femårig pojke från HVB-hemmet Prästgården i Hagfors. Räddningstjänst och polis larmades strax före kl. 07.00. Efter några timmar hittades pojken livlös i ett närliggande vattendrag. Han konstaterades senare avliden på sjukhuset.
  • HVB-hemmet Prästgården, där pojken bodde, tillhör Plateas verksamhet i Hagfors. Platea är en del inom Humana.
  • Humana har startat en Lex Sarah-utredning, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder och åklagare har inlett en förundersökning om vållande till annans död.
  • Fredagen den 18 juni beslutade IVO att tillfälligt förbjuda verksamhet vid Plateas två HVB-hem i Hagfors, Prästgården och Södra Villan, medan IVO:s utredning pågår. IVO har beslutat att de berörda barnen måste omplaceras senast den 24 juni.
  • Från och med fredagen den 24 juni kl 15.00 är alla barn omplacerade och Plateas två HVB-hem Prästgården och Södra villan stängda.
  • Tisdagen den 6 juli lämnade Humana in Lex Sarah-utredningen till IVO. Av utredningen framgår att brister i verksamheten sannolikt har bidragit till det tragiska händelseförloppet. Humana har därför beslutat att avveckla Plateas HVB-verksamheter Prästgården och Södra villan med omedelbar verkan samt att vidareutveckla samt skärpa uppföljningen av koncernens systematiska kvalitetsarbete.

Publiceringar på vår webbplats i samband med händelsen: