Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Här finns information om den tragiska olyckan i Hagfors den 15 juni, då en femårig pojke avvek från ett av Humanas HVB och senare påträffades drunknad. Olyckan är en tragedi och våra tankar går till pojken, föräldrar och anhöriga. Humana tar det inträffade på allra största allvar. Vårt fokus är och ska alltid vara att ge barnen i vår omsorg en trygg och säker miljö. Tisdagen den 6 juli lämnade Humana in en Lex Sarah-utredning om händelsen till IVO (se länk till nyhet nedan).

I korthet

  • Tisdagen den 15 juni avvek en femårig pojke från HVB-hemmet Prästgården i Hagfors. Räddningstjänst och polis larmades strax före kl. 07.00. Efter några timmar hittades pojken livlös i ett närliggande vattendrag. Han konstaterades senare avliden på sjukhuset.
  • HVB-hemmet Prästgården, där pojken bodde, tillhör Plateas verksamhet i Hagfors. Platea är en del inom Humana.
  • Humana har startat en Lex Sarah-utredning, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder och åklagare har inlett en förundersökning om vållande till annans död.
  • Fredagen den 18 juni beslutade IVO att tillfälligt förbjuda verksamhet vid Plateas två HVB-hem i Hagfors, Prästgården och Södra Villan, medan IVO:s utredning pågår. IVO har beslutat att de berörda barnen måste omplaceras senast den 24 juni.
  • Från och med fredagen den 24 juni kl 15.00 är alla barn omplacerade och Plateas två HVB-hem Prästgården och Södra villan stängda.
  • Tisdagen den 6 juli lämnade Humana in Lex Sarah-utredningen till IVO. Av utredningen framgår att brister i verksamheten sannolikt har bidragit till det tragiska händelseförloppet. Humana har därför beslutat att avveckla Plateas HVB-verksamheter Prästgården och Södra villan med omedelbar verkan samt att vidareutveckla samt skärpa uppföljningen av koncernens systematiska kvalitetsarbete.

Publiceringar på vår webbplats i samband med händelsen: