Det finns olika grader av utvecklingsstörning och behovet av stöd varierar mycket.

Utvecklingsstörning är ett tråkigt ord och det rymmer så oerhört mycket. Vissa har rätt till assistans, andra inte. Ibland beror det på vilken stad du bor i, och det är förstås aldrig okej, då vaknar juristerna.

I dag säger man intellektuell funktionsnedsättning och det tycker vi beskriver mer vad det handlar om. Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. Ofta så blir det extra tydligt när man ska börja skolan. Vi på Humana har stor erfarenhet av att söka personlig assistans för människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi vet vad som krävs för att kunna få rätt till assistans och vilka som inte kan få det. Finns det en möjlighet så hjälper vi till hela vägen med den bästa juristkår som finns att få i landet. När du har fått ett beslut om assistans så tar andra i teamet vid och levererar den bästa servicen inom personlig assistans man kan tänka sig. Alla har rätt till ett bra liv. Det säger väl allt?

Bli kund hos Humana Assistans!

Det är enkelt. Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.

Ansökningsprocessen

Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans?

Ring assistansrådgivningen, vi hjälper dig till rätt beslut.

020-70 80 87
1

Kontakta oss

Vi bokar in ett förutsättningslöst möte med dig där vi går igenom hur ditt hjälpbehov ser ut.

2

Fullmakter

När vi har alla nödvändiga dokument skickar vi en ansökan för att få ansökningsdatum registrerat så tidigt som möjligt.

3

Egen jurist

Därefter utses en av våra jurister till ditt personliga juridiska ombud som tar kontakt med dig.

4

Möte med kommunen eller Försäkringskassan

Ombudet förbereder dig och beskriver hur ett möte kan gå till och vad för frågor som vanligtvis brukar ställas.

5

Juristen bevakar ditt ärende

Vi finns med vid hembesök av kommunen och Försäkringskassan om du önskar det, vi står bredvid dig hela vägen.

6

Vid ett positivt beslut

Tillsammans kommer vi överens om hur du vill lägga upp din assistans framöver. Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete.

7

Vid ett beslut du inte är nöjd med

Vid ett överklagande vänder sig juristen till Förvaltningsrätten, eftersom det är ett ärende som rör en tvist mellan dig som individ och det allmänna.