Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Alma Gård

På Alma Gård arbetar vi med övergreppsspecifik behandling och erbjuder utredningar samt riskbedömning via ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism), riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Det är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Vi arbetar med BUSA modellen.

 1. Bolag
  HVB Lappetorp
 2. Kommun
  Nyköping
 3. Ålder
  12-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6+4+1
 6. Placeringsform
  HVB och skola
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Södermanland
Metod och insats
 • Connect
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • HVB Lappetorp

Om oss

Alma Gård består av 11 platser fördelat på tre hus med olika ålersgrupper:

 • Alma 12-18 år (inte fyllda 17 vid inskrivning)
 • Björkbacka 15-20 år
 • Torpet (1 plats) 18-20 år. 

En av grundkomponenterna i behandlingsarbetet på Alma Gård är styrning och stöd, detta styrande och stödjande sker i fyra faser. Detta görs för att behandlingen på ett tillfredsställande sätt ska möta ungdomens behov, vilket kräver en behovsanpassning av behandlingsinsatsen och förhållningssättet. Det är inte utvecklande att bemöta ungdomarna på samma sätt när de behöver få sina trygghetsbehov tillfredsställda som när det gäller att möta självförtroendebehoven. Behandlingen, bemötandet, förhållningssättet förändras i och med att ungdomen utvecklas.

Den miljöterapeutiska grundsynen har utarbetats för att tillgodose de speciella behoven vid institutionsbehandling, och inom ramen för miljöterapi kan andra metoder integreras. I arbetet på Alma Gård har relationsfrågorna en stor, ibland avgörande, betydelse. På Alma Gård pratar vi om den bärande relationen vilket är den delen i processen som bär förändringsarbetet framåt, när denna bärande relation är etablerad startar motivations- och förändringsarbetet på allvar.

Vi arbetar aktivt med att integrera ungdomen i samhället, detta sker enligt vår fasmodell där utgångspunkten är ungdomens sociala mognad. När vi arbetar med ungdomen i samhället observerar vi deras förmågor som t.ex. att ställa frågor, att samtala eller att tacka. De ungdomar vi arbetar med behöver utsättas för samhällets krav men med kontroll och uppföljning av deras upplevelser.

På Alma Gård arbetar vi med manualbaserade samtal enligt en samtalsmodell som tagits fram av psykoterapeut Börje Svensson som heter Tankar som förändrar. Denna modell bygger på samspelet mellan Tanke - Känsla - Handling. Det är en kognitiv manualstyrd modell som avser att belysa ungdomens automatiska tankar samt att ge dem alternativ till hur de kan tolka situationer annorlunda om deras utgångspunkt skulle vara annorlunda. Denna modell innehåller även ett övningsmaterial som ungdomen ska arbeta med i sin vardag vid sidan om samtalen. Dessa samtal kan bedrivas både i grupp eller individuellt beroende på ungdomens sociala mognadsnivå.

Motiverande samtal är en forskningsbaserad samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. Metoden är uppbyggd av ett antal samtalsredskap som syftar till att lyfta fram och öka klientens egen motivation och tro på sin förmåga att klara en förändring.

På Alma Gård utbildar personalen sig i Connect som är en anknytnings- och utvecklingsbaserad behandlingsmetod som bygger på nio principer. Utifrån principerna ger Connect kognitiva och emotionella verktyg för att förstå, fatta beslut och agera utifrån de ungas svårigheter och behov.

Ungdomen kan komma med önskemål om aktiviteter, som vi försöker tillgodose. Ibland säger vi nej beroende på aktivitetens art. Exempel på aktiviteter som vi säger ja till är fotboll, innebandy, skytte, styrketräning, brottning, simning, badminton och squash. Vi har även årskort på Kolmårdens djurpark och åker ganska ofta till olika former av äventyrsbad.

Inom Humana har vi ett antal friskolor där Alma Gård samarbetar med Studiero. Studiero är en specialskola för åk 6-9 och de flesta av våra unga går här. Skulle klienten ha en fungerande skolgång och inte är i behov av en förstärkt skolgång, kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet. 

Vi talar utöver svenska även engelska och franska.

Behandlingsmetod

Ungdomen kan komma med önskemål om aktiviteter, som vi försöker tillgodose. Ibland säger vi nej beroende på aktivitetens art. Exempel på aktiviteter som vi säger ja till är fotboll, innebandy, skytte, styrketräning, brottning, simning, badminton och squash. Vi har även årskort på Kolmårdens djurpark och åker ganska ofta till olika former av äventyrsbad.

HVB Lappetorp har en egen friskola. Skolan är en specialskola för årskurs 6-9, och de flesta av våra unga går här. Skulle klienten ha en fungerande skolgång. Inte är i behov av en förstärkt skolgång. Kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet.

Placeringsförfrågan