Visslan HVB

Vi tar emot och behandlar pojkar 10 – 17 år med sexuell beteendeproblematik/övergreppsproblematik.Neuropsykiatriska funktionshinder och trauman är vanligt förekommande.

 1. Bolag
  Off.Clinic
 2. Kommun
  Osby
 3. Ålder
  10-17
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Grimsväg 12
Visseltofta
Telefon: 0479-401 85 
Fax: 0479-401 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Off.Clinic

Om oss

Behandlingen sker utifrån barnets eller ungdomens förutsättningar och sker både individuellt och i grupp. För att nå ett bra behandlingsresultat behöver även barnets eller ungdomens nära nätverk handledning som vi erbjuder med hjälp av vår legitimerade familjeterapeut.

Om den unge har begått sexuella övergrepp utför vi riskbedömning, Erasor och vid misstänkt trauma görs även en sådan bedömning.

En placering hos oss kan avse utredning, skydd och behandling.

Behandlingsinnehåll
Barn och unga med sexuella beteendeproblem har ofta färdighetsbrister inom flera olika områden. Bristande relationsfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter och impulskontroll påverkar ofta hur sexuella beteendeproblem utvecklas och bibehålls. Därutöver kan specifika svårigheter förekomma, som neuropsykiatriska diagnoser, trauma och sexuella avvikelser.

Off Clinic erbjuder behandling utifrån metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Dialektisk Beteende Terapi – DBT grundar sig på inlärningsteori och kognitiv teori, med ett särskilt fokus på emotionsteori. Arbetet bedrivs i vardagen men också i samtalsbehandling och i färdighetsträningsgrupper utifrån fyra komponenter:

 • Stå ut-färdigheter
 • Medveten närvaro
 • Relationsfärdigheter
 • Känsloregleringsfärdigheter

Vi använder oss även av följande komponenter:

 • Övergreppsspecifik samtalsbehandling – sker individuellt och i grupp. Det övergripande målet är att hjälpa ungdomarna till en sund sexualitet, en sexualitet som de själva mår bra av och som inte skadar någon annan.

 • Sköldis grupp- Sköldis är för de ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig det ordinarie programmet. Behandlingen utgår från en KBT-baserad manual.

 • Sex- och samlevnadsgrupp.

 • Lågaffektivt bemötande.
 • Trauma Medveten Omsorg – De grundläggande behoven utgår från Trygghet, relationer/relationsfärdigheter och känslor/känsloreglering.
 • Trauma – Många av våra unga har varit utsatta för svåra omständigheter som innebär att de kan ha symptom på trauma.
 • TBA – Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå deras funktion och därefter hjälper den unge att utveckla ett gynnsamt beteende som är socialt anpassad.
 • Familjebehandlingen – är avsedd för föräldrar (eller andra vuxna i ungdomens nätverk)
 • Familjesamtal
 • Återförening – Flera av våra unga har begått övergrepp på ett barn i sin omgivning. För att en återförening skall kunna ske krävs en noggrann analys av båda parters behov och skydd. Professionella avgör hur en återförening kan ske och om den är gynnsam för båda parter.

Grundskola
I våra lokaler finns en kommunal grundskola årskurs 6-9 avsedd för ungdomar inskrivna på behandlingshemmet. Skolan utgör en säker miljö för ungdomarna. På skolan arbetar fyra behöriga lärare. Under skoldagen finns även två behandlingspedagoger med i klassrummet och på rasterna.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär

Off.Clinic video

Se vår videopresentation.