Hem

Kontaktuppgifter

A large brick building with grass in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18+12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Höör, Skåne

Björkvik Säbo och korttidsboende

Vi erbjuder stabilisering och återhämtning i en trygg miljö för vuxna med samsjuklighet i form av missbruk samt psykisk ohälsa, särskilt psykossjukdomar. På enheten finns även ett HVB, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18+12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with trees in the front yard
 • A tree in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house on the side of a road
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with trees in the front yard
 • A tree in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house on the side of a road

Lokaler

Björkvik ligger i ett mindre villaområde ett par kilometer utanför Höör. Enheten, som också inkluderar ett HVB, är inrymd i ett antal byggnader på ett före detta sommarställe med en vacker sjötomt omgiven av landsbygd.

Björkviks särskilda boende består av 18 lägenheter uppdelade i två grupper med nio platser i varje. Platserna är fördelade på två huvudbyggnader med sex lägenheter i respektive hus, samt sex lägenheter i sidobyggnader med egen ingång och möjlighet till mer avskildhet eller träning i självständigt boende.

Björkviks korttidsboende består av tolv platser – sex platser i korttidshuset och fyra i sidobyggnader, de senare med egen ingång och möjlighet till mer avskildhet eller träning i självständigt boende, samt två träningslägenheter som ligger inne i Höör.

Mellan husen finns många gröna rum med möjlighet till fotboll, basket, badminton, grillning och andra utomhusaktiviteter, och nere vid sjön har vi en egen badplats. I Höör och närbelägna Eslöv finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör.

En utslusslägenhet finns inne i centrala Höör.

Målgrupp

Björkviks särskilda boende tar emot vuxna med samsjuklighet i form av missbruk samt psykisk ohälsa, särskilt psykossjukdomar, till exempel:

 • Som behöver ett varaktigt SoL-boende.
 • Som i öppen form behöver vård enligt LPT eller LRV.

På Björkviks korttidsboende finns plats för personer med mer eller mindre akut psykiatrisk problematik i kombination med beroende, till exempel:

 • Som står i kö till ett annat boende, exempelvis ett LSS-boende eller särskilt boende.
 • Som skrivs ut från slutenvård men som ännu inte är stabil nog, eller har faktiska förutsättningar, att komma hem till sitt boende.
 • Som behöver möjlighet till stabilisering inför en missbruksbehandling på vårt HVB.
 • Som behöver komma ifrån sin hemmiljö under en period för stabilisering och återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk.

Vi tar placeringar enligt SoL, LVM, LVU, LPT, LRV, ÖPT och ÖRV. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi utföra fullskaliga psykiatriska utredningar, som kan utmynna i ställd diagnostik. Som en del därav eller separat kan vi även göra funktionsbedömningar.

Arbetssätt

På våra boenden erbjuds klienten en lugn och trygg miljö för stabilisering av det psykiska måendet och att stärka de egna förmågorna.

Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer och att tillsammans bygga en allians för att nå de specifika målen i genomförandeplanen. Vi vill möta individen där hen befinner sig vid varje tidpunkt och förstärka de framsteg som görs. I det är kontaktmannaskap en viktig del. Verksamheten är certifierad för Humanas anknytningsbaserade metod Connect.

I det särskilda boendet kan vi även erbjuda psykoedukation utifrån diagnos och ESL.

I korttidsboendet är grunden en strukturerad vardag med rutiner och planerade aktiviteter. Vi erbjuder individuella stödsamtal, kurs i ångesthantering, ESL och mindfulness.

Stöd i ADL erbjuds utifrån uppdrag samt klientens behov och önskemål. Arbetsterapeut kan på uppdrag bistå med funktionsbedömning och utökad ADL-träning. Samtalsstöd utifrån DBT kan erbjudas vid behov.

Under placeringen finns möjligheter att bli inställd på en fungerande farmakologisk behandling. Vi har även möjlighet att administrera LARO-behandling.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med vistelsen på Björkviks särskilda boende är den som bor hos oss ska få leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov. Korttidsboendet ska ge en möjlighet att få landa och ge återhämtning, samt att etablera rutiner och en struktur som kan skapa en fungerande vardag.

På Björkvik finns även ett HVB. Det ger möjlighet att skräddarsy individuella lösningar, till exempel med en start i vårt korttidsboende för stabilisering, medicininställning och motivation för att sedan gå vidare till behandling på vårt HVB.

Från vårt korttidsboende finns möjlighet till utsluss via vår lägenhet inne i centrala Höör.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Björkvik. Fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen. I våra särskilda boenden lägger vi fokus på att erbjuda möjlighet till en familjär samvaro med gemensamma måltider och extra firande av storhelger och födelsedagar.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja vårt aktivitetscenter. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Vi kan även ge stöd i att påbörja eller fortsätta en utbildning inom komvux eller på distans. Vi kan också hjälpa till att söka praktik i närområdet.

Den som önskar ges möjlighet att någon gång i veckan besöka AA/NA-möten.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt för hela enheten.

De som arbetar på Björkvik HVB har en gedigen erfarenhet av samsjuklighet, särskilt psykossjukdomar och psykossjukdomar i kombination med missbruk. Utbildade undersköterskor och behandlingspedagoger med lång erfarenhet av psykiatri ansvarar för att de boende får det stöd de behöver under placeringen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har sjuksköterska i tjänst dagtid på vardagar och i beredskap på kvällar, nätter och helger.

Adress

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18+12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Hanna Norrby

Verksamhetschef

Kim Andersson

Biträdande verksamhetschef