Hem

Kontaktuppgifter

A house in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Björkviksvägen 9, 243 35, Höör

Björkvik HVB

Vi erbjuder individuell behandling med spetskompetens inom samsjuklighet i form av missbruk samt psykisk ohälsa, särskilt psykossjukdomar. På enheten finns även särskilt boende och korttidsboende, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • A house in the middle of a lush green field
 • A house with trees in the front yard
 • A tree in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A house in the middle of a lush green field
 • A house with trees in the front yard
 • A tree in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table

Lokaler

Björkvik är ett litet HVB i lantlig miljö ett par kilometer utanför Höör. Enheten, som också inkluderar ett särskilt boende och ett korttidsboende, är inrymd i ett antal byggnader på ett före detta sommarställe med en vacker sjötomt omgiven av landsbygd. Vårt HVB disponerar två av dessa: Svanen (gamla huvudbyggnaden), där vi har sex platser, och Gräsanden, där vi har fyra.

Mellan husen finns många gröna rum med möjlighet till fotboll, basket, badminton, grillning och andra utomhusaktiviteter. Nere vid sjön har vi en egen badplats.

Studiebesök är välkomna på enheten. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör.

En utslusslägenhet finns inne i centrala Höör.

Målgrupp

Björkvik HVB erbjuder vård och behandling för vuxna med samsjuklighet i form av missbruk samt psykisk ohälsa, särskilt psykossjukdomar. För dem som kommer till oss är det inte ovanligt att den psykiatriska problematiken är det övervägande problemet. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp och har sett goda resultat hos de som varit placerade hos oss. 

Vi tar placeringar enligt SoL, LVM, LVU, LPT, LRV, ÖPT och ÖRV. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi utföra fullskaliga psykiatriska utredningar, som kan utmynna i ställd diagnostik. Som en del därav eller separat kan vi även göra funktionsbedömningar. 

Behandling

Vi arbetar salutogent utifrån en helhetssyn på individen. Med hjälp av en anpassad och tydlig struktur i en harmonisk, trygg och tillåtande miljö vill vi skapa förutsättningar för förändring. Individuella behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron. 

På Björkvik HVB arbetar vi framför allt med en grund i KBT . Vi bedriver ingen gruppbehandling utan all behandling sker enskilt med kontaktperson eller behandlingsansvarig. Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer och att tillsammans bygga en allians för att nå de specifika målen i genomförandeplanen. I detta är kontaktmannaskap en viktig del.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är ÅP, CRA, ESL. B12 och rePULSE. Vi kan även erbjuda kurs i ångesthantering, psykoedukation utifrån diagnos, sorgbearbetning och stödsamtal enligt ACT. Även B12.

Stöd i ADL erbjuds utifrån uppdrag samt klientens behov och önskemål. Arbetsterapeut kan på uppdrag bistå med funktionsbedömning och utökad ADL-träning. Samtalsstöd utifrån DBT kan erbjudas vid behov.

Under placeringen finns möjligheter att bli inställd på en fungerande farmakologisk behandling. Vi har även möjlighet att administrera LARO-behandling samt genomföra psykiatrisk utredning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Björkvik HVB är ge klienten en styrka och självkänsla, ökad förståelse av sitt missbruk, verktyg för att förebygga återfall samt förståelse och acceptans.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivare och klient för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat vår utslussningslägenhet inne i centrala Höör, men också till exempel familjehem och stödboenden inom Humana. Genom att påbörja planeringen tidigt kan vi förmedla kunskap om klienten, som också kan påbörja ett relationsbyggande med den nya personalen.

På Björkvik finns förutom vårt HVB även ett särskilt boende och ett korttidsboende. Det ger möjlighet att kunna skräddarsy individuella lösningar. Till exempel med en start i HVB för att sedan gå vidare till en av korttidsboendets utslussningslägenheter. Eller med en start i HVB för utredning och sedan placering på korttidsboendet innan en gruppbostad i hemkommunen. Det är också vanligt att inleda i korttidsboendet för återhämtning innan behandling på HVB.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Björkvik HVB. Fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja vårt aktivitetscenter. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Den som önskar har möjlighet att någon gång i veckan besöka AA/NA-möten.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt för hela enheten.

De som arbetar på Björkvik HVB har en gedigen erfarenhet av samsjuklighet, särskilt psykossjukdomar och psykossjukdomar i kombination med missbruk. Här finns också hög kompetens och lång erfarenhet inom ångestproblematik. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har sjuksköterska i tjänst dagtid på vardagar och i beredskap på kvällar, nätter och helger. Anslutet till verksamheten finns även arbetsterapeut, psykolog och konsultläkare.

Adress

Björkviksvägen 9, 243 35, Höör

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB, 556257-3575

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Hanna Norrby

Verksamhetschef

Kim Andersson

Biträdande verksamhetschef