Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Björkviks vård- och behandlingshem

Björkviks vård- och behandlingshem välkomnar vuxna personer med varierande psykiatrisk problematik, ibland i kombination med någon form av missbruk.

 1. Bolag
  Björkviks Vårdhem
 2. Kommun
  Höör
 3. Ålder
  18 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  10+18+12
 6. Placeringsform
  HVB, Särskilt boende, korttids

Björkviksvägen 9
Höör
Telefon: 0413-255 80

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • CRA
 • Mindfulness
 • Minnesträning
 • ESL
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
 • NADA
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
Bolag
 • Björkviks Vårdhem

Om oss

Vår spetskompetens ligger inom områdena samsjuklighet och särskilt psykossjukdomar och psykossjukdomar i kombination med missbruk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp och har sett goda resultat hos de som varit placerade på Björkvik.

Vi arbetar i team med individanpassad behandling och erbjuder även utredningar. Varje klient har en individuellt anpassad genomförandeplan som bygger på den enskildes behov, önskemål och resurser. I teamet ingår undersköterska/behandlingsassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog samt psykiatriker. Dessa personer är olika mycket inblandade beroende på den placerades problematik. Teamsammansättning och fokus varierar också beroende på vilken boendeform klienten är placerad på. Björkviks vårdhem tar emot klienter på följande tre boendeformer: HVB, korttidsboende och särskilt boende.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen, med en anpassad och tydlig struktur. Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron.

Vårt aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter har som målsättning att ta tillvara varje klients resurser och initiativkraft. Vid inskrivningen informerar vi om vårt aktivitetscenter och de aktiviteter och den sysselsättning som finns att tillgå. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Exempel på aktiviteter är snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum, daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning mm.

I aktivitetsutbudet ingår även bad och träning på ett lokalt gym.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär