Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödboende Uppsala

Tiangruppens adaptiva träningslägenhetsprogram är ett resultat av många års arbete med ungdomar i behov av stöd och ibland behandling för att klara av ett eget boende. Den egna lägenheten tillhandahålls i Uppsala med omnejd och kräver en relativt hög grad av självständighet men med en regelbunden tillgänglighet av ett engagerat coachteam.

 1. Bolag
  Tiangruppen
 2. Kommun
  Uppsala
 3. Ålder
  16-20
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  15
 6. Placeringsform
  Stödboende
HBTQ – certifierad, RFSL

HBTQ – certifierad, RFSL

Götgatan 1
Uppsala
Telefon: 0722-53 19 91
Fax: 018-71 19 91

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
Problematik
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Psykosocial problematik
Boenden
 • Stödboende
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Tiangruppen
Certifikat
 • HBTQ
Utomhusbild från Uppsala

Om oss

Vi välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, med en viss flexibilitet utanför målgruppen, som:

 • är i behov av stödprogram
 • har psykosociala svårigheter
 • har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning
 • har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö
 • är i behov av samhällsintegrering
 • behöver alternativ till familjehem (någon form av utsluss)

Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär. Upplägget bygger på inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.

Individerna som kommer till oss är alla unika och behovet av flexibilitet kring vilka insatser som behövs kring den enskilde är nödvändig. Kompetensen inom Tiangruppen är mycket hög och tillgång till både legitimerad psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska samt psykiater finns att tillgå.

Slutmålet med programmet är trygga, välfungerade individer, med egen bostad och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vårt flexibla program, långa erfarenhet och höga kompetens gör vi allt för lyckas med ungdomarna som kommer till oss!

Vi talar utöver svenska även engelska, serbokroatiska, albanska, arabiska och kurdiska.

Placeringsförfrågan

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.