Bakfickan HVB

Vi arbetar specialiserat med grava sexualiserade beteendeproblem. Vi vänder oss till hela Sverige och erbjuder enstaka eller integrerade insatser för enskilda eller hela familjer.

 1. Bolag
  Off.Clinic
 2. Kommun
  Osby
 3. Ålder
  12-18
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  15
 6. Placeringsform
  HVB

Grimsväg 12
283 95 Visseltofta
Telefon: 0479-401 85
Fax: 0479-401 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Off.Clinic
En utomhusbild på boendet Bakfickan HVB

Om oss

Vi arbetar med att utreda och behandla ungdomar oavsett handikapp eller trauma:

 • barn och ungdomar som har sexualiserade beteenden eller har förgripit sig sexuellt
 • föräldrar och nätverk.

Vi har en välutbildad och erfaren personalgrupp. Vi har arbetat med barn och ungdomar som begår sexuella övergrepp eller har varit utsatta för sexuella övergrepp sedan 2003. Arbetet bygger på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)och DBT (Dialektisk BeteendeTerapi).

Personalgruppen består av samtalsterapeuter och beteendeterapeuter. Hela personalgruppen har genomgått utbildning i DBT och övergreppsspecifik behandling. Flera har utbildning inom KBT och familjeterapi.

De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård. När risken för fortsatta övergrepp är hög, när det saknas ett stödjande nätverk eller när det finns offer i omedelbar närhet behövs en placering på behandlingshem.
I en hemmiljö finns många möjligheter att kränka någon sexuellt. På våra behandlingshem finns inga sådana möjligheter. Därför är detta en säker miljö.

Tanken med behandlingen är att upprätta en vårdkedja där den unge under den inledande fasen befinner sig i en säker miljö. När behandlingen gått framåt och risken för återfall minskat kan den unge börja träna i sin hemmiljö eller familjehemsmiljö.

Ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Även ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna.
Vi bygger arbetet på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen bedrivs i trivsamma, ändamålsenliga lokaler i en salutogen anda.

Vi använder:

 • övergreppsspecifik behandling i grupp och individuellt
 • beteendeterapi
 • färdighetsträning DBT
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • stil- och charmskola
 • eventuell ilskekontroll
 • eventuell traumabehandling
 • familjebehandling

Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • inse sina svårigheter
 • ta ansvar för sitt problem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • utöva en sund sexualitet samt få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv

Om en ungdom har omfattande funktionshinder är arbetet och målsättningen mera riktade mot nätverket.

Det finns en kommunal grundskola avsedd för ungdomar inskrivna på behandlingshemmen i våra lokaler. Skolan utgör en säker miljö där ungdomarna inte har möjlighet att förgripa sig sexuellt eller på annat sätt kränka någon genom ett sexualiserat beteende. På skola arbetar tre lärare. Under skoldagen finns även två beteendeterapeuter med i klassrummet och på alla raster.

Placeringsförfrågan