1. Du är här: Tillgänglighetsbarometern

Tillgänglighetsbarometern 2017

Tillbaka till humanas initiativ

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen genomfördes första gången 2010 och tas fram av Humana med expertstöd från andra organisationer som också verkar för ökad tillgänglighet i samhället. Till grund för Tillgänglighetsbarometern ligger en enkät som skickats till landets 290 kommuner.

Tillgänglighetsbarometern 2017


Tillgänglighetsbarometern 2017 (inledning/sammanfattning)

Resultatredovisning

 1. Fler än hälften av kommunerna saknar rapporteringsansvarig
 2. Sex av tio saknar tillgänglighetsmål i översiktsplan
 3. Knappt fyra av tio har inte kartlagt offentliga lokaler i kommunen
 4. Allt fler utvärderar tillgänglighetsarbetet
 5. Två av tre har inte inventerat fysisk tillgänglighet i flerbostadshus
 6. Sju av tio kommuner har plan för bostadsförsörjning för äldre
 7. Två av fem driver inte på privata aktörers tillgänglighetsarbete
 8. Varannan kommun saknar plan för tillgänglighetsanpassade skolgårdar
 9. En av fyra erbjuder inte sommarjobb till unga med funktionsnedsättning
 10. Sex av tio saknar strategi för anställning av personer med funktionsnedsättning
 11. Sex av tio brukar inte brukarrevision
 12. En av sex ställer alltid tillgänglighetskrav på kulturverksamhet
 13. Varannan ställer inga tillgänglighetskrav på föreningar
 14. Två av fem utan tillgänglighetskrav på uteserveringar
 15. Ökad tillgänglighetskontroll på uteserveringar
 16. Två av tre kommuner saknar god tillgänglighet på badplatser
 17. God tillgänglighet på badhus och idrottsanläggningar
 18. Majoriteten saknar plan på att ta emot elever med förvärvad hjärnskada
 19. De flesta har rutiner för samordnad individuell plan
 20. Fyra av fem är redo för "webblagen" om digital tillgänglighet
  – Åtta åtgärder för ökad tillgänglighet i kommunerna
  – Kommunernas rangordning rankinglistan visas här (pdf-fil)
  – Här kan du se enskilda kommuners svar

Metod etc visas här