Anneborg

På Anneborg välkomnar vi pojkar i åldrarna 14-18 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att ta emot ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik för utredning och/eller behandling. Ungdomarna som kommer till Anneborg kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första. Anneborg tar inte emot ungdomar med aktivt missbruk eller grov kriminalitet.

 1. Bolag
  Lunna Gård
 2. Kommun
  Götene
 3. Ålder
  14-18
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Mariedalsvägen 17
533 72 Lundsbrunn
Telefon: 010-458 05 40
Fax: 010-150 40 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Dubbeldiagnos
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Lunna Gård

Placeringsförfrågan

Om oss

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Vi erbjuder tvärprofessionella utredningar som sträcker sig över ca 12 veckor. Utredningsresultatet inkluderar både behandlingsrekommendationer och andra eventuella insatser som bedöms nödvändiga. Syftet med utredningen är att bidra till en ökad förståelse för ungdomen, hans livssituation och den problematik som lett fram till placering. Genom kartläggning av riskfaktorer, hinder, resurser och skyddsfaktorer samt inom vilka behovsområden behandling, stöd och andra insatser bör sättas in skall utredningen bidra till en ökad förmåga att bryta den antisociala livsstil som lett fram till aktuell placering. Parallellt med utredningen fokuseras arbetet med ungdomen bland annat på att öka motivation/förändringsbenägenhet, att öva upp sociala färdigheter och att stärka prosociala sidor hos ungdomen.

Anneborg har samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är under utredning eller behandling. Skolan ligger belägen på gångavstånd, ca 500 m, från boendet. I skolan arbetar två pedagoger, en specialpedagog och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad. Efter utredning och/eller pedagogisk kartläggning finns möjlighet till skolgång i någon av de närliggande kommunernas skolor.

På Anneborg arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar därtill miljöterapeutiskt med struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassad ADL-träning. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen utredning och/eller behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser finns. Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, persiska, bosniska, dari, pashto, urdu, tyska, franska, kurdiska, ryska, ukrainska med flera.

Boendet är nyrenoverat med stora utrymmen samt präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Anneborg ligger i den lilla och natursköna orten Lundsbrunn, i Götene kommun. Vi ligger ca två mil från Skara och Lidköping samt ca fem mil från Skövde. Lundsbrunn ligger inte långt från Kinnekulle med sin underbara natur och många vandringsleder. I Lundsbrunn finns bland annat en idrottsförening, golfklubb, ungdomsgård, pizzeria och en mindre närbutik. Närheten till större tätorter ökar möjligheterna till aktiviteter för ungdomarna, så som besök på gym, badhus, skatepark, ridhus, ishall mm. Lidköping, Skara och Skövde erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.