Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttidsboende
 4. Antal platser:
  9+3
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB, 556435-1889
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Höör, Skåne

Ringsjöhemmet Säbo och korttidsboende

Vi erbjuder stabilisering och återhämtning i en trygg miljö för vuxna med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk. Utöver korttids- och särskilt boende har vi även ett HVB, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttidsboende
 4. Antal platser:
  9+3
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB, 556435-1889
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the background
 • A kitchen with a dining room table
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a counter in a kitchen
 • A house with bushes in front of a brick building
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large green field in front of a house
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A small house in the background
 • A kitchen with a dining room table
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a counter in a kitchen
 • A house with bushes in front of a brick building
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large green field in front of a house
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Ringsjöhemmet ligger i utkanten av Höör med både sjön och skogen runt knuten. På en charmig gård med många hus och tillbyggnader finns både hästhage och hundgård.

Vi erbjuder möblerade 1- och 1,5-rumslägenheter med eget pentry och badrum. Klienter som önskar kan själv möblera lägenheten för att skapa en personlig prägel. Måltiderna serveras i en gemensam matsal, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Lokalerna är handikappvänliga vilket ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder.

Mellan husen finns många gröna rum med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter, och nere vid sjön har vi en egen badplats. I Höör och närbelägna Eslöv finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

För dem som vill ta med sig sitt husdjur erbjuder vi lägenheter med egen ingång.

Studiebesök är välkomna på enheten. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör.

En utslusslägenhet finns inne i centrala Höör.

Målgrupp

Ringsjöhemmets särskilda boende och korttidsboende erbjuder vård för vuxna med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk/beroende.

I det särskilda boendet tar vi bland annat emot personer som behöver ett varaktigt SoL-boende eller i öppen form behöver vård enligt LPT eller LRV.

I korttidsboendet tar vi bland annat emot personer:

 • Som står i kö till ett annat boende (till exempel ett LSS- eller särskilt boende).
 • Som skrivs ut från slutenvård men ännu inte är stabil nog, eller har faktiska förutsättningar, för att komma hem till sitt boende.
 • Som behöver möjlighet till stabilisering inför en missbruksbehandling på vårt HVB.
 • Som behöver komma ifrån sin hemmiljö under en period för stabilisering och återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk.

På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi göra en fullständig psykologutredning, som utförs av ett team med psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska och kontaktman.

Arbetssätt

På Ringsjöhemmets särskilda boende och korttidsplatser kan vistelsen inledas med en funktionsbedömning av vår arbetsterapeut. De bild vi där får av den enskildes resurser och svårigheter ger en bra grund för den individuella genomförandeplanen.

Utifrån de specifika behov och önskemål som framkommer formulerar vi ett strukturerat innehåll med grund i KBT . Under placeringstiden fokuserar vi på stabilisering av det psykiska måendet och att stärka den enskildes förmågor.

Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande, och använder oss framför allt av lågaffektivt bemötande. Vi vill möta individen där hen befinner sig vid varje tidpunkt och förstärka de framsteg som görs.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är mindfulness, arbetsminnesträning, MI och ESL.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där klienterna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga boende.

Under placeringen finns möjligheter att bli inställd på en fungerande farmakologisk behandling. För personer som ingår i substitutionsprogram erbjuder vi fortsatt medicinering i samarbete med ordinerade läkare och mottagning. Vi har möjlighet att administrera LARO-behandling samt erbjuder NADA-akupunktur.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Ringsjöhemmet är en fungerande vardag utan missbruk och kriminalitet samt en stärkt psykisk hälsa.

På Ringsjöhemmet finns även ett HVB. Det ger möjlighet att skräddarsy individuella lösningar, till exempel med en start i vårt korttidsboende för stabilisering, medicininställning och motivation för att sedan gå vidaretill behandling på vårt HVB.

Från vårt korttidsboende finns möjlighet till utsluss via vår lägenhet inne i centrala Höör.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Ringsjöhemmet. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja Humanas Aktivitetscenter i Höör. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Vi kan även ge stöd i att påbörja eller fortsätta en utbildning inom komvux eller på distans. Vi kan också hjälpa till att söka praktik i närområdet.

Den som önskar ges möjlighet att någon gång i veckan besöka AA/NA-möten.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt.

De som arbetar på Ringsjöhemmet har en gedigen erfarenhet av missbruks- och psykiatrisk problematik. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

KBT-terapeut steg 1 finns i verksamheten för enskilda samtal, bedömningar och utredningar. Två sjuksköterskor är i tjänst på vardagar och i beredskap på kvällar, nätter och helger. Anslutet till verksamheten finns även konsultläkare och sjukgymnast.

Adress

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttidsboende
 4. Antal platser:
  9+3
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB, 556435-1889

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Åsa Ek

Verksamhetschef

Maja Sunesson

Maja Sunesson

bitr. verksamhetschef