Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Björklunda

Ett boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, psykogeriatrisk problematik eller demens.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Hässleholm
 3. Ålder
  18 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  38+4
 6. Placeringsform
  Särskilt boende, korttids och öppenvård

Hantverksgatan 1
282 31 Tyringe
Telefon: 0451-599 50

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Akutplacering
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • Connect
 • ESL
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Björklunda med sina fyra avdelningar ligger centralt i Tyringe, med goda förbindelser med tåg och buss.

Målgrupp

Vuxna från 21 år och uppåt med komplex psykiatrisk problematik med behov av litet boende. Vuxna från 18 år och uppåt med komplex psykisk funktionsnedsättning samt demenssjukdom.

Verksamhetsinnehåll

I Annexet får de boende tillgång till en egen lägenhet samt det stöd man behöver. Individerna som tas emot på Annexet kan ha komplexa psykiatriska svårigheter ofta i kombination med missbruk. Vi har även möjlighet att ta emot individer som har eller ska ställas in på substitutionsbehandling via LARO.

Utsikten välkomnar individer med särskilt krävande demenssjukdomar. På Gillet tar vi emot äldre individer, ofta med psykiatrisk/somatisk problematik. Vi har även Mariebo som är en avdelning där det bor individer med psykiatriska svårigheter men är mer självfungerande, där har vi möjlighet att ta emot individer med öppen psykiatrisk tvångsvård samt öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

Utrednings- och behandlingsprocess

Vi arbetar utifrån klientens individuella behov i centrum. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och dennes inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Vi arbetar med metoden ESL, där vi utgår från den enskildes resurser, önskemål, funktionsförmåga och behov. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

Aktivering

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Vi har ett Aktivitetscenter där vi erbjuder aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag. I närheten finns gym, bad, bowling, shopping, fiske, skogsvandringar med mera. Det finns en bil och en buss för individuella eller gemensamma aktiviteter utanför boendet.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär