Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Tyringe, Hässleholm

Björklunda Annexet

Björklundas verksamhet har totalt 5 avdelningar. Läs här om avdelningen Annexet där vi erbjuder korttidsplatser för återhämtning till följd av psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk. Här ges möjlighet att komma ur ett destruktivt sammanhang.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a dining table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A door in a room
 • A room filled with furniture and a table
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a house
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a dining table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A door in a room
 • A room filled with furniture and a table
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a house

Om Björklunda

Björklunda är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Björklunda ligger i den gamla kurorten Tyringe, en mil från Hässleholm i norra Skåne. Boendet består av fem avdelningar som utgör ett eget litet kvarter i ett lugnt och trivsamt villaområde med nära till allt från service och sjukvård till motion som simning och bowling. Tåg och buss finns på ett par minuters avstånd.

I Annexet bor man i ett möblerat rum med eget badrum och pentry. Boende och personal äter gemensamt i matsalen, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum. Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende. Det går bra att ta med husdjur till oss.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till odling, grillning och andra utomhusaktiviteter. Precis intill ligger en park och en kort bit bort större skogspartier, vilket ger många promenadmöjligheter.

Vi tillämpar fria besökstider för anhöriga, och vid längre besök kan vi ordna övernattningsmöjligheter.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

På Björklunda Annexet tar vi emot vuxna med komplex psykiatrisk problematik, som också kan ha behov av återhämtning till följd av alkohol- eller drogmissbruk. Vi har även möjlighet att ta emot personer som har eller ska ställas in på substitutionsbehandling via LARO (Humanas egen öppenvård i Hässleholm).

Vi tar placeringar enligt SoL, LSS med SoL-beslut, ÖPT och ÖRV. Vi kan också ta emot personer som har pågående LVM-utredningar i syfte att förhindra tvångsvård eller är i behov av arbetsterapeutiska bedömningar för att utreda boendebehov.

Totalt inom Björklundas avdelningar täcker vi många områden inom psykiatri, demens och återhämtning från alkohol- eller drogmissbruk, vilket gör att vi kan anpassa varje klientmöte och hitta en plats inom vår struktur.

Arbetssätt

Vi vill ge möjlighet för personer att komma ur ett destruktivt sammanhang, hämta ny kraft och få adekvat medicinsk vård. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och strävar efter att stödja vardagsstrukturen och främja återhämtning genom träning i ADL och sociala färdigheter. Vi använder oss också av MI och LAB.

Vistelsen på Björklunda Annexet är en korttidsplacering och inte någon behandlingsinsats. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Målet är att de som vistas hos oss ska utveckla en önskan om att förändra sitt sätt att leva. Det kan leda till en framtida behandlingsinsats eller ge en möjlighet att förbereda nödvändiga insatser på hemmaplan som klienten styr själv, och därigenom undvika tvångsåtgärder enligt LVM.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

 

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål.

På Björklunda har vi ett aktivitetscenter, Dagcentralen, med inriktning på neuropsykiatri och demens. Där erbjuds aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag, till exempel syhörna, pyssel, datorarbete, gaming, läsning, bakning, målning, bingo, musikstunder, andakter, utflykter, promenader, lättare form av gymnastik och taktil massage.

Dagcentralen är bemannad med tre personer som anpassar aktiviteter efter individens behov.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med tre vaken natt som betjänar samtliga avdelningar på Björklunda.

En personalgrupp med lång erfarenhet och bred kompetens gör att vi kan hantera många olika problembilder och komplex problematik.

I personalgruppen finns social- och behandlingspedagoger samt alkohol- och drogterapeut för stödjande samtal. Då vi har två sjuksköterskor på Björklunda kan vi på Annexet vara behjälpliga med medicininställningar, till exempel LARO-mediciner och nedtrappningar.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Tyringe, Hässleholm

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Andrea Ljungqvist

Andrea Ljungqvist

Regional verksamhetschef