Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  K Rehab AB
 5. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Aneby, Arvika, Bjuv...

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sandviken, Gävleborg

Stödlägenheter Odengatan

Odengatan i Sandviken erbjuder lägenheter i stödboendeform för män och kvinnor från 21 år, som har svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  K Rehab AB
 5. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Aneby, Arvika, Bjuv...
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A kitchen with a dining table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A kitchen with a dining table

Mål och arbetssätt

Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet. Varje klient tilldelas en kontaktperson som man planerar alla insatser tillsammans med i en genomförandeplan som utgår från individens egna mål. Kontaktpersonen samordna och utvärdera alla insatser, skapar ett personligt veckoschema som blir en grund för att bygga hållbara rutiner. Kost, sömn och hälsa är viktiga delar för att skapa en fungerade vardag. Vi arbetar med kartläggningar, insatsplanering och färdighetsträning. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande med MI som ett förhållningssätt.

I lägenheten ges möjlighet att träna på att sköta ett hem och hushåll med stöd av personal, för att förberedas inför framtiden.

Personal från Odengatan har regelbunden tillsyn, erbjuder stödsamtal och stöttar i frågor gällande myndighetskontakt, ekonomi, boende, hälsa och sysselsättning, planera inköp etc.

Medicinering sköts som egenvård. Utifrån uppdragsgivarens och klientens gemensamma önskemål och krav skräddarsyr vi tillsammans en hållbar utslussning.  

Aktiviteter

Vi erbjuder gemensamma och enskilda aktiviteter för att öka positiva hälsoeffekter. På helgerna erbjuds man att följa med på sociala aktiviteter i grupp tex. bio, bowling, fiske, minigolf. Tillgång till gym och badhus finns. Busskort erbjuds för att främja självständighet och eget ansvar för både eventuell praktik och fritidssysselsättningar. Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats, arbete och eget boende.

Målet är att ha skapat en trygg grund med rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv där den egna förmågan är stärkt.

Boendet

Här bor man centralt i en fräsch lägenhet på ca 35 m², lugnt och ostört. Närhet till affär, gym och badhus. Lägenheterna är trivsamma och fullt möblerade.

Eftervård

Till detta boende kan även öppenvårdsinsatser kopplas på utifrån den enskilda klientens behov och uppdragsgivarens beställning. Vi kan i dessa fall erbjuda ADDIS-kartläggning, MET, CRA/A-CRA, MRT, Återfallsprevention och Ångestskola.   

Vårt stöd kan även efter utskrivning erbjudas i den nya bostaden om det är genomförbart geografisk alternativt i form digitala eftervårdssamtal. 

Adress

Sandviken, Gävleborg

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  K Rehab AB
 5. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Aneby, Arvika, Bjuv...

Adress

Sandviken, Gävleborg