Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  1
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sandviken, Gävleborg

Stödlägenheterna i Sandviken

Vi erbjuder stödboende för personer med missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Här får man träna på ett självständigt liv i eget boende under trygga förhållanden. Vi betonar kost, sömn, hälsa och sysselsättning. Till boendet kan öppenvårdsinsatser kopplas på.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  1
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A kitchen with a dining table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A kitchen with a dining table

Bostäderna

Vi erbjuder trivsam stödlägenhet i Sandviken med lugnt och ostört läge men ändå centralt.

Lägenheten är möblerad och fullt utrustad på ca 35 kvm.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Här kan de träna på ett självständigt liv i eget boende under trygga förhållanden.

Vi tar placeringar enligt SoL, både som direktplaceringar och som utsluss.

Arbetssätt

I vår verksamhet ges klienter möjlighet att träna på att sköta ett hem och hushåll med stöd av personal, som förberedelse inför en framtid med ett eget stadigvarande boende.

Efter en inledande kartläggning och insatsplanering får klienten en kontaktperson som ansvarar för arbetet och sköter den dagliga kontakten. Personal från Stödlägenheterna i Sandviken erbjuder stödsamtal och stöttar i frågor gällande att sköta ett hem, ekonomi, samhällskontakter och sysselsättning. Vi betonar särskilt kost, sömn och hälsa, som är viktiga delar för att skapa en fungerade vardag.

Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande med MI som ett förhållningssätt. Till boendet kan öppenvårdsinsatser kopplas på utifrån klientens individuella behov och uppdragsgivarens beställning, till exempel ADDIS-kartläggning, MET, CRA/A-CRA, MRT, ÅP och ångestskola.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med vistelsen på Stödlägenheterna i Sandviken är att klienten skapar en trygg grund för att bo på egen hand i framtiden, med rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv med stärkta förmågor. Det innebär bland annat att uppleva en meningsfullhet i sin vardag, ha sunda levnadsvanor och känns en känsla av samhörighet.

Utifrån uppdragsgivarens och klientens gemensamma önskemål skräddarsyr vi tillsammans en hållbar utslussning. Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna eget boende. Fortsatt stöd kan erbjudas efter utskrivning – i den nya bostaden om den ligger i eller nära Sandviken, annars i form av digitala eftervårdssamtal.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Saknar klienten sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Enskilt uppmuntrar vi till att hitta och utveckla egna intressen. Vi erbjuder också att följa med på gemensamma aktiviteter, till exempel bio, bowling, fiske eller minigolf. Det finns också tillgång till gym och badhus.

Busskort erbjuds vid behov för att främja självständighet och eget ansvar för sina sysselsättningar.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt alla dagar.

Personalen är utbildade behandlingspedagoger med olika bakgrund, kompetenser och påbyggnadsutbildningar.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Sandviken, Gävleborg

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  1
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef

Liknande verksamheter