Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Studievägen

På Studievägen erbjuder vi en boendeform där ungdomar, som av någon anledning har svårt att bo i ett gemensamt boende, ges möjlighet till en gradvis utveckling mot självständighet och eget ansvarstagande.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Borlänge
 3. Ålder
  16-20
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  3+2
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Studievägen 48 A; B; C
Borlänge
Telefon: 0243-21 77 58
Fax: 0243-23 10 92

infoadventum@humana.se

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • Studio III
 • ADL
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • Adventum

Om oss

Studievägen bedrivs i utkanten av Borlänge i ett mindre flerbostadshus med närhet till både naturen och staden, i tre stycken normalutrustade lägenheter (två rum och kök). I direkt anslutning till lägenheterna finns en personallägenhet med tillgänglig personal dygnet runt.

De unga har ofta en beteendeproblematik som innebär:

 • Överaktivitet/Passivitet
 • Sociala färdighetsbrister
 • Brister i nätverkskontakter
 • Svårigheter att hantera sociala kontakter
 • Utagerande beteende
 • Självskadebeteende
 • Det är också vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser

Arbetet kommer, i det tidiga skedet, att inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att skapa en relation mellan personal och de inskrivna där de vuxna är goda förebilder som kan vägleda och motivera den unge. Behandlingen planeras individuellt utifrån varje ungdoms unika behov. Genom ett professionellt men personligt bemötande.

Med en strukturerad och förutsägbar vardag skapas förutsättningar för den unge att utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Vårt mål är att stötta och hjälpa klienten till att öka sin självständighet. Vi har som mål att alla klienter ska ha gå i skolan eller ha någon form av sysselsättning, att de ska ha en fungerande vardag som upplevs meningsfull.

Ytterligare behandlingsinsatser kan till exempel vara social färdighetsträning, KBT, MI och psykoterapi/ samtalsterapi.

På Studievägen utgår vi från KBT och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi tänker att de problembeteenden vi ser hos våra klienter är ett resultat av deras inlärningshistoria där vissa beteenden förstärkts, medan andra av olika anledning försvagats eller släckts ut. Beteenden har växt fram och fungerat i de sammanhang som klienten kommer ifrån.

Många av dessa problembeteenden ställer till det för våra klienter eftersom de används för ofta, för länge eller för intensivt i deras nuvarande och framtida sammanhang.

Studievägen har ett nära samarbete med Cureum som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

På Studievägen förbereds ungdomen inför ett liv som vuxen med allt vad det innebär i form av ansvar, skyldigheter och möjligheter. På Studievägen får den unge nyfiket upptäcka allt det spännande som det nya livet bär med sig. Men också lära sig att hantera och möta nya utmaningar.

Sista steget på vägen mot ett självständigt liv är ett boende i en fristående lägenhet. Här finns det möjlighet att nå personal dygnet runt, även om de inte är i omedelbar anslutning till lägenheten.

Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Kom Vux och Fornby Folkhögskola. Samma kommuner har också ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring.

Placeringsförfrågan