Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Tyringe
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Hässleholms, Skåne

Villa Niki Korttidsboende

Björklundas verksamhet har totalt 5 avdelningar. Läs här om avdelningen Villa Niki. Vi tar emot mycket vårdkrävande personer, ofta med ett utagerande och problemskapande beteende. Vi erbjuder heldygnsvård, hög personaltäthet och individuella insatser för att den boende ska stabiliseras och kunna flytta till en mer långsiktig boendeform.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Tyringe
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Om Björklunda

Björklunda är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Villa Niki ligger lugnt och naturskönt i utkanten av den gamla kurorten Tyringe, en mil från Hässleholm i norra Skåne. Läget utan andra bostadshus i den omedelbara närheten ger större avskildhet än många andra enheter. Ändå är det nära till allt från service och sjukvård till motion och kommunikationer.

Det är en liten enhet med sex platser. Alla bor i egna rum med badrum. Boende och personal äter gemensamt i matsalen, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

Villa Niki tar emot mycket vårdkrävande personer, ofta med ett utagerande och problemskapande beteende. Det är inte ovanligt att de har bott på flera andra boenden tidigare eller väntar på rättspsykiatrisk vård.

Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även olika funktionsbedömningar.

Arbetssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, uthållighet och ett tillåtande, icke-dömande förhållningssätt för att stabilisera individen och visa på strategier för att bättre hantera sin problematik. Med hjälp av ADL-träning, social färdighetsträning och tydliggörande pedagogik stöttar vi den boende i att stegvis uppnå ett så självständigt liv som möjligt.

Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka hens framsteg. Arbetet styrs av starkt individanpassade genomförandeplaner där vi löpande identifierar triggers och noga följer upp eventuella sammanbrott.

Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, behandlingspedagoger, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar med fokus på den boendes delaktig och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet är att den boendes mående ska stabiliseras för hen sedan ska kunna flytta till en långsiktig boendeform som var tänkt från början, inom Humana till exempel Björklunda Mariebo.

Sysselsättning och aktiviteter

En aktiv vardag är en viktig del av livet och stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Villa Niki erbjuder vi schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas en plan för individuella aktiviteter i vardagen, som sedan utvecklas i takt med den boendes utveckling.

På närbelägna Humana Björklunda har vi ett aktivitetscenter, Dagcentralen, med inriktning på neuropsykiatri och demens. Där erbjuds aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag, till exempel syhörna, pyssel, datorarbete, gaming, läsning, bakning, målning, bingo, musikstunder, andakter, utflykter, promenader, lättare form av gymnastik och taktil massage. I närheten av boendet finns vidare möjlighet till gymträning, bad, bowling, shopping, fiske, skogsvandringar och mycket annat.

Dagcentralen är bemannad med tre personer som anpassar aktiviteter efter individens behov.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt.

Vår omvårdnadspersonal utgörs av socialpedagog, behandlingspedagog, specialistutbildade undersköterskor i psykiatri, undersköterskor samt alkohol- och drogterapeut. Dessutom har vi tillgång till de specialister som finns på närbelägna Björklunda.

Adress

Hässleholms, Skåne

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21–65 år
 2. Kommun:
  Tyringe
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Maria Tegnér

Maria Tegnér

Tf Verksamhetschef