Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Björklunda - Villa Niki

Björklunda - Villa Niki har 6 platser i Tyringe och vänder sig till personer från 21 år. För de som kommer till oss är det inte ovanligt att de har utåtagerande beteende och har bott på flera olika boenden tidigare. Vi erbjuder heldygnsvård, en liten klientgrupp, hög personaltäthet och individuella insatser.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Tyringe
 3. Ålder
  21 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  Korttidsplatser
Torsjö 2868
28231 Tyringe
Telefon: 073-088 69 95

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • Connect
 • ESL
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och uthållighet som denna målgrupp kräver. Målet är att klienterna ska bli stabila så att de sedan kan flyttas till de boendeformerna som kanske var tänkta från början. Vi arbetar även utifrån klientens individuella behov. Vi använder oss av tydliggörande pedagogik med målinriktad träning som syftar på att den boende stegvis ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personalen

Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka dess framsteg. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, behandlingspedagoger, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och dennes inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Vi arbetar lågaffektivt och med uthållighet när svåra beteenden uppstår. 

Aktiviteter

Vi erbjuder individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. En aktiv vardag är en viktig del av livet. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda aktiviteter i vardagen efter förmåga och önskemål.

Geografi

Björklunda - Villa Niki ligger naturskönt ca 1 km från Björklunda i Tyringe. Läget ger större avskildhet jämfört med andra enheter.

I närheten finns det även bland annat:

 • Gym
 • Bad
 • Bowling
 • Fiske
 • Skogsvandringar

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär