Boberg

Vi tar emot tidigt störda barn och ungdomar som ofta varit föremål för tidigare insatser från såväl socialtjänsten som BUP. De unga har vanligtvis även psykisk ohälsa som tar sig uttryck i stora brister i känslomässig utveckling och identitet och inom andra behovsområden som beskrivs i BBIC.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Säter
 3. Ålder
  9-13
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB och skola
Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
 • Plac enl HSL
Bolag
 • Adventum
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
En utomhusbild på Boberg

Om oss

De unga har ofta en beteendeproblematik som innebär:

 • Överaktivitet/Passivitet
 • Sociala färdighetsbrister
 • Brister i nätverkskontakter
 • Svårigheter att hantera sociala kontakter
 • Utagerande beteende

Det är också vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser.

Grunden för insatserna utgörs av det miljöterapeutiska arbete som bedrivs av personalen på enheten. Behandlingen planeras individuellt utifrån varje barns unika behov. Genom ett professionellt men personligt bemötande och en strukturerad och förutsägbar vardag skapas förutsättningar för barnet att skapa en tillit som i den individualpsykoterapeutiska processen kan leda till anknytning och läkning. Ytterligare behandlingsinsatser kan t.ex. vara social färdighetsträning ART, DBT, KBT, motiverande samtal och psykoterapi/ samtalsterapi.

Målsättningen är att hjälpa barn och unga vuxna till ett självständigt liv med ett stimulerande socialt samspel med vänner, i relationer samt en meningsfull sysselsättning och lustfylld fritid. Målet är att barnet utvecklas till en harmonisk och social person som har förutsättningar att i vuxen ålder vara självförsörjande och utan behov av socialtjänstens eller psykiatrins insatser.

Adventum har en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

Alla barn på Boberg bor i eget rum, uppdelade på två våningsplan. På varje våningsplan finns också sovrum för personal. Boberg är bemannat med personal dygnet runt med s.k. vaken natt.

Boberg har två vardagsrum för gemensamma och enskilda aktiviteter. På nedanvåningen ligger köket där barnen intar sina måltider tillsammans med personalen. Där finns också sällskapsrum med TV, TV-spel, spel, datorer etc. I källarvåningen finns tvättstuga samt förvaringsutrymmen för skidor och annan fritidsutrustning.

Som komplement till vården erbjuder vår skola Lanternan specialpedagogiska resurser för att barnet skall erhålla den skolgång som det har rätt till. Barnet erbjuds även här speciallösningar utifrån det enskilda specifika behovet.

Placeringsförfrågan