Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Boberg

Vi är en specialiserad enhet med hög kompetens och personaltäthet under dygnets alla timmar. Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande pojkar med olika typer av svårare social och emotionell problematik.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Säter
 3. Ålder
  9-13
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB och skola
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • Adventum

Om oss

Vi arbetar efter en vårdplan/ genomförandeplan som vi anpassar efter barnets förmåga att förstå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och vad denne önskar för stöd.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder som mjuka bemötanden. Vi har täta samtal med barnet i syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar förebyggande med exempelvis veckans tema på vårt husmöte. Vi tar upp ett ämne exempelvis "kompis" där temat blir en röd tråd hela veckan.

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga. Inom Humana har vi ett antal friskolor där Boberg samarbetar med Lanternan. Barnet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt behov. Uppföljning av vården sker löpande på behandlingskonferenser två gånger i månaden samt med socialtjänsten. Vid utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Placeringsförfrågan