Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Barnkonventionen blir lag 2020

Den 1 januari 2020 träder en lag i kraft som inkorporerar Barnkonventionen i svensk lag. Detta innebär ett omfattande arbete för kommunerna med att säkerställa att samtliga åtaganden enligt konventionen tillgodoses och efterlevs.

DiagramÅrets undersökning visar att 46% av de svarande kommunerna har inlett arbete med att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att Barnkonventionen ska tillgodoses i deras arbete. En förbättring från förra årets barometer där 37% av de svarande kommunerna hade identifierat vilka åtgärder som krävs. 

Vi kan konstatera att utvecklingen går i rätt riktning, om än långsamt. Dock bör tilläggas att med tanke på att Barnkonventionen är en del av svensk lag inom ett år vore det önskvärt att en större andel än hälften av de svarande kommunerna skulle ha inlett arbetet med att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas under det här året fram till 1 januari 2020. 

Många kommuner anger i sina detaljerade svar att de har påbörjat diskussioner kring åtgärder, alternativt har definierat vilka åtgärder som behöver vidtas, men ännu inte börjat med konkreta arbetsinsatser.