Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Fortfarande hög personalomsättning - men det går åt rätt håll

Personalomsättningen av socialsekreterare på socialförvaltningen har minskat jämfört med tidigare år, vilket är en glädjande utveckling.

Diagram45% av kommunerna har en personalomsättning på mellan 0 och 10% vilket är en klar förbättring från fjolårets siffra, som var 30%. Andelen kommuner med mycket stor personalomsättning, 30% eller högre, har minskat från drygt 17% till 11% vilket även det är glädjande.

Ett antal kommuner anger att flera nya medarbetare tillkommit eller gått i pension vilket ger en osäkerhet i deras svar om hur stor personalomsättningen faktiskt har varit under 2018.

Vissa av de svarande kommunerna har även kommenterat att det har varit svårt att hitta fast personal och det verkar inte ovanligt att kommunerna tar in konsulter för att möta bristen på personal. Även detta gör det svårt för kommunerna att uppskatta procentsatsen för personalomsättningen.