Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

Vad som kan anses vara en normal personalomsättning varierar, men tio procent som andel personal som lämnar verksamheten återkommer ofta. Ett annat jämförelsemått kan vara personalomsättningen bland statligt anställda, som under 2016 låg på tolv procent enligt Arbetsgivarverket.

Av undersökningen framgår att två av tre kommuner har en personalomsättning bland socialsekreterare på 11 procent eller mer. För första gången sedan 2013 har antalet kommuner som har en personalomsättning bland socialsekreterare på 0-10 procent per år ökat och antalet med över 20 procent i personalomsättning bland socialsekreterare har minskat. Dessa resultat visar att den konsekvent ökande personalomsättningen bland socialsekreterare har vänt något och att situationen ser ut att förbättras.

Kontinuiteten i att träffa samma socialsekreterare över tid är förtroendeskapande och kan vara avgörande i arbetet med utsatta barn. En hög personalomsättning är också en väckarklocka för andra bakomliggande problem som bör utvärderas.