Parasport rullstol

Tillgänglighetsbarometern

Ett tillgängligt samhälle är viktigt för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det handlar om rättvisa, inkludering och bättre livskvalitet för alla. För medarbetarna på Humana Assistans blev det genom våra kunder tydligt att samhället inte är tillräckligt tillgängligt. Vi skapade därför Humanas tillgänglighetsbarometer och genom den lyfte vi i mer än tio år arbetet med tillgänglighet i svenska kommuner.

Tillgänglighet handlar förvånansvärt ofta om enkla, inte särskilt dyra, insatser. Som exempel kan nämnas den mellanstora svenska kommun som tog en stor kostnad för att tillgänglighetsanpassa alla sina övergångsställen - men gjorde det fel så att det ändå inte blev bra utan enbart dyrt. Ett annat exempel är uteserveringar där det oftare varken är dyrare eller svårare att ha en ramp i stället för en trappa, men man missar att skriva med det i tillstånden.

I barometern kartlade vi Sveriges tillgänglighetsarbete, det var en digital enkät med 20 frågor som skickades till landets 290 kommuner för att ge en bild av hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor i olika avseenden. Vi samarbetade med bland annat Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, SPF Seniorerna och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. I syfte att lyfta fram kommuner vars tillgänglighetsarbete utmärker sig rankade vi samtliga kommuner utifrån sina svar och lyfte även regionala jämförelser.

Resultaten i barometern visade att arbetet sammantaget i Sverige inte går så snabbt fram som man skulle kunna önska, men att vi under de tio åren ändå kunde se vissa ljusningar. Flera kommuner satte som mål för sitt tillgänglighetsarbete att de skulle toppa Humanas tillgänglighetsbarometer vilket vi ser som goda exempel på att vi påverkade på ett bra sätt.

Utifrån att variationerna i resultaten inte varierade så mycket från år till år beslutade vi att göra barometern vartannat år, och sedan kom pandemin och vi saknade resurser för att hantera både pandemin och barometern. Efter det har vi gått vidare till andra satsningar men får fortfarande samtal med frågor om tillgänglighet vilket gläder oss mycket. Vi kan alla bidra till ett mer tillgängligt samhälle genom att vara medvetna om de utmaningar som personer med funktionsnedsättning kan ställas inför och genom att verka för en mer inkluderande värld och det bär vi med oss.

Jonatan Arenius

Kommunikations- och Marknadschef Sverige

jonatan.arenius@humana.se070-410 56 11