1. Start
  2. Jobba hos oss
  3. Ett jobb som gör skillnad
man i rullstull fikar med en kvinna utomhus

Ett jobb som gör skillnad

Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Humana.

Gör skillnad

På Humana har vi en bra anledning att stiga upp och gå till jobbet varje dag. Vi är hängivna uppgiften att ge så många människor som möjligt ett bra liv. Det är en stor uppgift. Och vi har tur – vi har 15 000 talangfulla medarbetare. Personliga assistenter, socionomer, jurister, undersköterskor, behandlingsassistenter, psykiatriker och verksamhetschefer är några av oss som gör skillnad varje dag.

Omsorgstjänster

Vi utvecklar och levererar omsorgstjänster efter människors behov och samhällets önskemål. Vi drivs av viljan att ge våra kunder ökad livskvalitet och en bra vardag. Genom vår verksamhet skapar vi förutsättningar för våra kunder att förverkliga sina drömmar och leva ett liv som andra. Att alla har rätt till ett bra liv är en naturlig utgångspunkt för oss på Humana.

Värdeord

Vi tror på Engagemang, Ansvar och Glädje och ger våra medarbetare frihet att vara dem de är. Vi kombinerar en nära relation till våra kunder med styrkan i att vara ett stort modernt nordiskt bolag med många utvecklingsmöjligheter. Privat ägarform och decentraliserad organisation ger en entreprenöriell anda med korta beslutsvägar, stort mandat och eget ansvar. Hos oss deltar, påverkar och beslutar du.

Eget ansvar

Vi tror på att ge våra medarbetare eget ansvar och på att ha starka ledare som inspirerar, stödjer och coachar. Vi bygger varaktiga relationer – med våra kunder, med våra samhällspartner och med varandra. Vi hjälper våra medarbetare att utveckla sin kompetens och bygga meningsfulla karriärer.

Glädje på jobbet

Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar. Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen. Nöjda medarbetare stannar längre och ger nöjdare kunder, det är vi övertygade om.

Glädje på jobbet handlar om att få skratta tillsammans. Att ha en plats att gå till där man är efterfrågad. Det handlar också om att få känna att det arbete man gör är meningsfullt, och det kan man lugnt säga att det är på Humana.

Vissa tänker att omsorgsyrken är tunga, och visst kan det vara så. Att möta människor i livets slutskede eller unga med missbruksproblematik är en konst. Det är samtidigt det som gör jobbet så meningsfullt. Hos oss gör man verkligen skillnad. Ofta märker vi att det skapas en go, varm kultur i de grupper som arbetar med svåra arbetsuppgifter. Man kan se att det också är viktigt att skratta tillsammans, både i personalen och tillsammans med våra kunder och klienter.

Levande värdegrund

Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård- och omsorg.

Värdegrundsorden engagemang, glädje och ansvar genomsyrar hela Humana. Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i människors vardag är det som sticker ut.

För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten i våra tjänster är det avgörande inom Humana att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Arbetar du på Humana ska du känna sig delaktig, känna att du kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att vilja och vågar ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Entreprenörskap och utvecklingsarbete

Trots att Humana numera är en stor omsorgsaktör råder det fortfarande en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer. Dessa idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Humana har gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden. Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden, LSS-boenden och verksamhet inom hälsa- och sjukvård.

Att vara ansvarstagande

Det är med stor ödmjukhet vi använder begreppet ledande företag, men inte desto mindre är det vår ambition att Humana ska vara just det. Att vara ledande behöver inte nödvändigtvis innebära att vara störst. För oss innebär ledande främst att vara den som leder utvecklingen av verksamheten genom att hela tiden ligga i framkant, hitta nya vägar och omsätta bra idéer i den dagliga verksamheten för människans bästa.

Vi förstår vikten av att bevisa vårt existensberättigande varje dag. Som den största aktören på två av de tre svenska delmarknader där vi är verksamma, har vi ett särskilt ansvar som förebild i branschen.

Delaktighet och kvalitet

Hos Humana ska man känna sig delaktig, känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där vi uppmuntrar till att vilja och våga ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Humana är idag en stor omsorgsaktör i Sverige men fortfarande finns det en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer.

WeYouMe

Humana ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi kan bli det genom medarbetarnas åsikter som är oerhört viktiga för vår verksamhet. Varje år gör vi en medarbetarundersökning, WeYouMe, som är ett viktigt verktyg för att förstå hur medarbetarna och organisationen mår och var vi befinner oss. På så sätt kan vi utvecklas och ständigt förbättra oss utifrån medarbetarnas åsikter och synpunkter.

Kvalitet

Precis som Humana ska vara en attraktiv arbetsgivare ska vi också bedriva en kvalitativ verksamhet. Vi har alltid drivits av utveckling och en vilja att kunna erbjuda våra kunder en förbättrad tjänst och vardag. Vi åstadkommer detta genom ett systematiskt förbättringsarbete. Vi följer upp, utvärderar och förändrar vår verksamhet kontinuerligt. Du som medarbetare är en oerhört viktig pusselbit i detta arbete. Det är genom dig vi fångar upp saker som kan utvecklas och göra både din och din kund/klients vardag bättre.

Vi har ett kvalitetsledningssystem (PARUS) där våra arbetsprocesser och rutiner tydliggörs – En trygghet för dig som medarbetare. Inom våra affärsområden arbetar ca 30 personer med kvalitet som huvudansvar. Deras uppgift är att säkerställa att våra verksamhetsområden har de verktyg och system de behöver och att kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan enheter, verksamhetsområden och länder fungerar väl.

Meningsfullt jobb

Vi erbjuder meningsfulla jobb där våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i människors vardag är det som präglar Humana.

Våra värderingar ligger till grund för vårt dagliga arbete och är centralt för allt vi gör. Vi drivs av viljan att ge människor ökad livskvalitet och en bra vardag.

Genom vår verksamhet skapar vi förutsättningar till att förverkliga drömmar och leva ett liv som andra. Vi utvecklar och levererar omsorgstjänster efter människors behov och samhällets önskemål. Vi tror på relationer och att alla har rätt till ett bra liv är en naturlig utgångspunkt för oss på Humana.

Kvinna och barn sitter vid bord, de skrattar och håller varandras händer

Trygg anställning

Att välja Humana som arbetsgivare innebär också att välja trygghet. Vi är Sveriges ledande idédrivna omsorgsföretag med över 15 000 medarbetare. Vår storlek och vårt fokus på att alltid arbeta med leverans av kvalitet skapar mervärden för vår personal.

Inom Humana är konkurrenskraftiga löner, pensionsavsättningar och försäkringar en självklarhet. Genom kollektivavtal och ett levande fackligt samarbete skapar vi förutsättningar för bästa möjliga anställningstrygghet för våra medarbetare.

Trygghet genom kompetens och rörlighet

Vi är en arbetsgivare med mycket kompetens inom flera olika yrkesroller. Detta ger oss möjlighet att söka stöd och råd inom vårt eget företag, men också möjlighet till rörlighet inom företaget, om behov uppstår. Humanas verksamheter finns representerade i de flesta av landets kommuner som öppnar för möjligheten att byta jobb internt vid exempelvis flytt.

Balans mellan arbetsliv och privatliv

Balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt och något vi som arbetsgivare främjar. Balans, tid för reflektion, återhämtning och friskvård är viktiga faktorer för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Ett flexibelt arbetssätt i de fall rollen tillåter är något vi uppmuntrar och stöttar.

Bästa cheferna

Vi kan stolt säga att Humanas chefer är branschens bästa! Det vet vi eftersom våra medarbetare berättar det för oss.

Genom att regelbundet fråga vår personal om deras upplevelse av ledarskapet men också genom samlade bedömningar av medarbetarnas arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter får vi bekräftat hur duktiga våra chefer är. Cheferna arbetar nära sina verksamheter och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör, stort som smått.

Humanas ledarprofil

Humanas ledarprofil är en referensram vid anställning av nya chefer, men också en modell för utveckling av befintliga chefer. Den definierar vad som är viktigt att ha i fokus och ger våra chefer en riktning i sitt arbete, både vad gäller att leda verksamheten och att leda människor. Ledarprofilen finns med under chefens Humana-resa, i allt från uppstart till löpande utveckling.

Kvalitetssäkring genom tester

Vid rekrytering av nya chefer ställs sökande, såväl externa som interna, mot Humanas ledarprofil. Vi kvalitetssäkrar och kompetensprofilerar våra urval genom problemlösnings- och personprofiltester via Assessio Länk till annan webbplats. eller Aon Länk till annan webbplats.. Testresultaten är betydelsefull pusselbit för våra chefstillsättningar.

Ledarutveckling

Under en chefs första tid på Humana skräddarsys en personlig introduktionsplan. Nya chefer träffas också på en gemensam introduktionsutbildning. Där möter man koncernens ledningsgrupp, ges information om Humana och möjlighet att skapa nätverk.

Vi satsar också på löpande kompetensutveckling för våra chefer, både genom regelbundna ledarträffar och genom möjlighet att vara en del av Humanas mentorprogram. I Humana Academy finns dessutom digital kompetensutveckling specifikt riktad till chefer, möjlig att ta del av i egen takt när det bäst passar.