Kille och tjej sitter på en trappa med en hund.

Connect

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling.

Kort om Connect

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet. Det hjälper föräldrar, familjehem och behandlingspersonal att hitta nya sätt att förstå barnet och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på. De nio principerna ger anknytningsbaserade verktyg och möjligheter att förändra föräldra- och omsorgsrollen.

Exempel på områden vi arbetar med:

 • Att sätta gränser utan att riskera relationen
 • Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
 • Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
 • Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Programmet är utvecklat av professor Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare. Mer information se Connects internationella sida: www.connectattachmentprograms.org/ Länk till annan webbplats..
Sedan 2009 har programmet funnits i Sverige.

Connects mål

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

De nio principerna:

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka